Προσφέρεται εκπαίδευση/συνεργασία, με δυνατότητα καριέρας σε πωλήσεις ενεργειακών λύσεων (ρεύμα, φωτοβολταϊκά, φυσικό αέριο) εντός και εκτός Αίγινας.

Προσφέρεται εκπαίδευση/συνεργασία, με δυνατότητα καριέρας σε πωλήσεις ενεργειακών λύσεων (ρεύμα, φωτοβολταϊκά, φυσικό αέριο) εντός και εκτός Αίγινας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2297054294.