Η "Απολυμαντική Αίγινας" αναζητά γεωπόνο ή χημικό για μόνιμη εργασία, με πλήρεις αποδοχές, καθώς και βοηθητικό προσωπικό. 

Η "Απολυμαντική Αίγινας" αναζητά γεωπόνο ή χημικό για μόνιμη εργασία με πλήρεις αποδοχές, καθώς και βοηθητικό προσωπικό. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977005205.