Από φούρνο στο κέντρο της Αίγινας ζητείται γυναίκα για απογευματινή εργασία.

Από φούρνο στο κέντρο της Αίγινας ζητείται γυναίκα για απογευματινή εργασία.

Τηλ: 2297028732.