Ζητείται κοπέλα για γραμματιακή υποστήριξη με γνώσεις Η.Υ. και Αγγλικών. 

Ζητείται κοπέλα για γραμματιακή υποστήριξη με γνώσεις Η.Υ. και Αγγλικών. 

Τηλ: 2297024700.