Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη θέσης εργασίας  "Πωλητή" στο "Welcome Stores Γουδής".

Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη θέσης εργασίας  "Πωλητή".

Άνδρας

Στελέχωση στον τομέα πωλήσεων του καταστήματος. Γνώση Αγγλικών και κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου.

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ικανότητα/δεξιότητα για ομαδική εργασία πρωτοβουλία και δυναμικότητα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22970 23823