Ζητείται κυρία - εσωτερική - για την φροντίδα/συντροφιά ηλικιωμένης κυρίας, 94 ετών, (αυτοεξυπηρετούμενη, όχι κατάκοιτη) στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας Αίγινας.

Ζητείται κυρία - εσωτερική - για την φροντίδα/συντροφιά ηλικιωμένης κυρίας, 94 ετών, (αυτοεξυπηρετούμενη, όχι κατάκοιτη) στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας Αίγινας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6946753181, 6972880054.