Ζητείται συνοδός (κύριος ή κυρία) για ηλικιωμένη κυρία από 15 Ιουλίου ως 15 Αυγούστου στην Αίγινα, με δίπλωμα οδήγησης. Αμοιβή 700€.

Ζητείται συνοδός (κύριος ή κυρία) για ηλικιωμένη κυρία από 15 Ιουλίου ως 15 Αυγούστου στην Αίγινα, με δίπλωμα οδήγησης. Αμοιβή 700€.

Τηλ: 6978337579.