Η "Βιογεωπονική Αίγινας" αναζητά άτομα για την θέση στο συνεργείο των κήπων. Πλήρης απασχόληση.

Η "Βιογεωπονική Αίγινας" αναζητά άτομα για την θέση στο συνεργείο των κήπων. Πλήρης απασχόληση.

Τηλ: 6948235015 - 2297026555.