Από το Super Market Μοίρας στην Αγία Μαρίνα ζητείται νέος υπάλληλος. Ικανοποιητικές αποδοχές.

Από το Super Market Μοίρας στην Αγία Μαρίνα ζητείται νέος υπάλληλος. Ικανοποιητικές αποδοχές.

Τηλ: 2297032653.