Σερβιτόρος, βοηθοί σερβιτόρου και άτομο για λάντζα, ζητούνται από εστιατόριο στο Μαραθώνα Αίγινας.

Σερβιτόρος, βοηθοί σερβιτόρου και άτομο για λάντζα, ζητούνται από εστιατόριο στο Μαραθώνα Αίγινας.

Για πληροφορίες: 6946664347.