Πωλείται επιχείρηση καφέ-μπαρ στο κέντρο της Αίγινας.

Πωλείται επιχείρηση καφέ-μπαρ στο κέντρο της Αίγινας.

Δήλωση ενεργειακής κλάσης: Δ'.

Πληροφορίες τηλ: 6998514446