Δρομολόγια Πλοίων Αίγινα - Πειραιάς

Τρίτη 18 Ιουν
Αίγινα - Πειραιάς

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
F.D ATHINA 7:00
AERO HIGHSPEED 7:30
ΑΧΑΙΟΣ 9:00
F.D ATHINA 9:15
AERO HIGHSPEED 9:50
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 10:15
AERO HIGHSPEED 10:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 11:30
AERO HIGHSPEED 12:50
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 13:25
AERO HIGHSPEED 13:50
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 14:15
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 15:00
F.D ATHINA 15:15
AERO HIGHSPEED 15:30
ΦΟΙΒΟΣ 16:30
F.D ATHINA 17:15
ΑΧΑΙΟΣ 17:45
AERO HIGHSPEED 17:50
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 18:15
ΦΟΙΒΟΣ 20:10
AERO HIGHSPEED 20:50

Αγία Μαρίνα - Πειραιάς
Πλοίο Ώρα αναχώρησης
MAGIC I 11:00
AERO HIGHSPEED 11:20
MAGIC I 18:45
AERO HIGHSPEED 19:20

Τετάρτη 19 Ιουν
Αίγινα - Πειραιάς

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
F.D ATHINA 7:00
AERO HIGHSPEED 7:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 9:00
F.D ATHINA 9:15
AERO HIGHSPEED 9:50
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 10:15
AERO HIGHSPEED 10:30
F.D ATHINA 11:15
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 11:30
AERO HIGHSPEED 12:50
ΑΧΑΙΟΣ 13:25
AERO HIGHSPEED 13:50
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 14:15
ΦΟΙΒΟΣ 15:00
AERO HIGHSPEED 15:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 16:30
F.D ATHINA 17:15
ΑΧΑΙΟΣ 17:45
AERO HIGHSPEED 17:50
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 18:15
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 20:10
AERO HIGHSPEED 20:50

Πλοίο Ώρα αναχώρησης

Σουβάλα - Πειραιάς
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 14:45

Αγία Μαρίνα - Πειραιάς
Πλοίο Ώρα αναχώρησης
MAGIC I 11:00
AERO HIGHSPEED 11:20
MAGIC I 18:45
AERO HIGHSPEED 19:20

Πέμπτη 20 Ιουν
Αίγινα - Πειραιάς

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
F.D ATHINA 7:00
AERO HIGHSPEED 7:30
ΦΟΙΒΟΣ 9:00
F.D ATHINA 9:15
AERO HIGHSPEED 9:50
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 10:15
AERO HIGHSPEED 10:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 11:30
AERO HIGHSPEED 12:50
ΦΟΙΒΟΣ 13:25
AERO HIGHSPEED 13:50
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 14:15
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 15:00
F.D ATHINA 15:15
AERO HIGHSPEED 15:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 16:30
F.D ATHINA 17:15
ΑΧΑΙΟΣ 17:45
AERO HIGHSPEED 17:50
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 18:15
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 20:10
AERO HIGHSPEED 20:50

Πλοίο Ώρα αναχώρησης

Σουβάλα - Πειραιάς
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 14:45

Αγία Μαρίνα - Πειραιάς
Πλοίο Ώρα αναχώρησης
MAGIC I 11:00
AERO HIGHSPEED 11:20
MAGIC I 18:45
AERO HIGHSPEED 19:20

Παρασκευή 21 Ιουν
Αίγινα - Πειραιάς

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
F.D ATHINA 7:00
AERO HIGHSPEED 7:30
F.D ATHINA 9:15
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 9:15
AERO HIGHSPEED 9:50
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 10:15
AERO HIGHSPEED 10:30
ΑΧΑΙΟΣ 12:30
AERO HIGHSPEED 12:50
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 13:45
AERO HIGHSPEED 13:50
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 14:15
ΦΟΙΒΟΣ 14:50
F.D ATHINA 15:15
AERO HIGHSPEED 15:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 16:00
F.D ATHINA 17:15
ΑΧΑΙΟΣ 17:30
Flying Cat 17:50
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 18:15
AERO HIGHSPEED 18:30
ΦΟΙΒΟΣ 18:35
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 19:45
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 20:15
AERO HIGHSPEED 20:50
ΦΟΙΒΟΣ 22:00

Πλοίο Ώρα αναχώρησης

Σουβάλα - Πειραιάς
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 10:00
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 13:30
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 17:15
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 20:30

Αγία Μαρίνα - Πειραιάς
Πλοίο Ώρα αναχώρησης
MAGIC I 11:00
AERO HIGHSPEED 11:20
MAGIC I 18:45
AERO HIGHSPEED 19:20

Σάββατο 22 Ιουν
Αίγινα - Πειραιάς

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
F.D ATHINA 9:00
ΑΧΑΙΟΣ 9:15
Flying Cat 9:50
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 10:15
AERO HIGHSPEED 10:30
F.D ATHINA 11:15
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 11:45
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 12:00
Flying Cat 12:50
ΑΧΑΙΟΣ 13:30
AERO HIGHSPEED 13:50
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 14:15
ΦΟΙΒΟΣ 14:50
F.D ATHINA 15:15
AERO HIGHSPEED 15:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 15:30
F.D ATHINA 17:15
ΑΧΑΙΟΣ 17:45
AERO HIGHSPEED 17:50
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 18:15
ΦΟΙΒΟΣ 18:40
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 20:20
AERO HIGHSPEED 20:50

Πειραιάς - Σουβάλα

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 10:00
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 13:30
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 17:15

Αγία Μαρίνα - Πειραιάς
Πλοίο Ώρα αναχώρησης
MAGIC I 11:00
AERO HIGHSPEED 11:20
MAGIC I 18:45
AERO HIGHSPEED 19:20

Κυριακή 23 Ιουν
Αίγινα - Πειραιάς

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
F.D ATHINA 9:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 9:15
Flying Cat 9:50
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 10:15
AERO HIGHSPEED 10:30
F.D ATHINA 11:15
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 11:30
Flying Cat 12:50
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 13:00
ΑΧΑΙΟΣ 13:30
AERO HIGHSPEED 13:50
ΦΟΙΒΟΣ 15:00
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 15:15
AERO HIGHSPEED 15:30
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 16:00
ΑΧΑΙΟΣ 17:00
F.D ATHINA 17:15
AERO HIGHSPEED 17:50
ΦΟΙΒΟΣ 18:30
F.D ATHINA 19:15
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 19:35
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 20:00
ΑΧΑΙΟΣ 20:30
AERO HIGHSPEED 20:50

Πλοίο Ώρα αναχώρησης

Σουβάλα - Πειραιάς
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 11:00
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 14:00
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 17:45

Αγία Μαρίνα - Πειραιάς
Πλοίο Ώρα αναχώρησης
MAGIC I 11:00
AERO HIGHSPEED 11:20
MAGIC I 18:45
AERO HIGHSPEED 19:20

Δρομολόγια Πλοίων Πειραιάς - Αίγινα

Τρίτη 18 Ιουν
Πειραιάς - Αίγινα

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
AERO HIGHSPEED 6:30
ΑΧΑΙΟΣ 7:20
F.D ATHINA 8:00
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 8:20
AERO HIGHSPEED 8:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 9:00
AERO HIGHSPEED 9:30
F.D ATHINA 10:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 10:30
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 11:25
AERO HIGHSPEED 11:30
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 12:15
AERO HIGHSPEED 12:30
ΦΟΙΒΟΣ 14:00
AERO HIGHSPEED 14:40
ΑΧΑΙΟΣ 15:25
F.D ATHINA 16:00
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 16:15
AERO HIGHSPEED 16:30
F.D ATHINA 18:00
ΦΟΙΒΟΣ 18:15
AERO HIGHSPEED 19:30

Πειραιάς - Αγία Μαρίνα

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
MAGIC I 8:25
AERO HIGHSPEED 10:40
MAGIC I 16:10
AERO HIGHSPEED 18:40

Τετάρτη 19 Ιουν
Πειραιάς - Αίγινα

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
AERO HIGHSPEED 6:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 7:20
F.D ATHINA 8:00
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 8:20
AERO HIGHSPEED 8:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 9:00
AERO HIGHSPEED 9:30
F.D ATHINA 10:00
ΦΟΙΒΟΣ 10:30
ΑΧΑΙΟΣ 11:25
AERO HIGHSPEED 11:30
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 12:15
AERO HIGHSPEED 12:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 14:00
AERO HIGHSPEED 14:40
ΑΧΑΙΟΣ 15:25
F.D ATHINA 16:00
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 16:15
AERO HIGHSPEED 16:30
F.D ATHINA 18:00
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 18:15
AERO HIGHSPEED 19:30

Πειραιάς - Σουβάλα

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 13:15

Πειραιάς - Αγία Μαρίνα

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
MAGIC I 8:25
AERO HIGHSPEED 10:40
MAGIC I 16:10
AERO HIGHSPEED 18:40

Πέμπτη 20 Ιουν
Πειραιάς - Αίγινα

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
AERO HIGHSPEED 6:30
ΦΟΙΒΟΣ 7:20
F.D ATHINA 8:00
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 8:20
AERO HIGHSPEED 8:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 9:00
AERO HIGHSPEED 9:30
F.D ATHINA 10:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 10:30
ΦΟΙΒΟΣ 11:25
AERO HIGHSPEED 11:30
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 12:15
AERO HIGHSPEED 12:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 14:00
AERO HIGHSPEED 14:40
ΑΧΑΙΟΣ 15:25
F.D ATHINA 16:00
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 16:15
AERO HIGHSPEED 16:30
F.D ATHINA 18:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 18:15
AERO HIGHSPEED 19:30

Πειραιάς - Σουβάλα

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 13:15

Πειραιάς - Αγία Μαρίνα

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
MAGIC I 8:25
AERO HIGHSPEED 10:40
MAGIC I 16:10
AERO HIGHSPEED 18:40

Παρασκευή 21 Ιουν
Πειραιάς - Αίγινα

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
AERO HIGHSPEED 6:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 7:30
F.D ATHINA 8:00
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 8:20
AERO HIGHSPEED 8:30
ΦΟΙΒΟΣ 9:00
AERO HIGHSPEED 9:30
F.D ATHINA 10:00
ΑΧΑΙΟΣ 10:15
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 11:25
AERO HIGHSPEED 11:30
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 12:15
AERO HIGHSPEED 12:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 14:15
AERO HIGHSPEED 14:40
ΑΧΑΙΟΣ 15:10
F.D ATHINA 16:00
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 16:15
Flying Cat 16:30
ΦΟΙΒΟΣ 17:00
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 17:30
AERO HIGHSPEED 17:40
F.D ATHINA 18:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 18:30
AERO HIGHSPEED 19:30
ΑΧΑΙΟΣ 19:30
ΦΟΙΒΟΣ 20:30

Πειραιάς - Σουβάλα

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 8:30
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 12:00
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 15:45
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 19:00

Πειραιάς - Αγία Μαρίνα

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
MAGIC I 8:25
AERO HIGHSPEED 10:40
MAGIC I 16:10
AERO HIGHSPEED 18:40

Σάββατο 22 Ιουν
Πειραιάς - Αίγινα

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
ΑΧΑΙΟΣ 7:40
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 8:20
Flying Cat 8:30
ΦΟΙΒΟΣ 9:00
AERO HIGHSPEED 9:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 9:30
F.D ATHINA 10:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 10:30
ΑΧΑΙΟΣ 11:15
Flying Cat 11:30
F.D ATHINA 12:00
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 12:15
AERO HIGHSPEED 12:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 14:00
AERO HIGHSPEED 14:40
ΑΧΑΙΟΣ 15:25
F.D ATHINA 16:00
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 16:15
AERO HIGHSPEED 16:30
ΦΟΙΒΟΣ 17:00
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 17:45
F.D ATHINA 18:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 18:30
AERO HIGHSPEED 19:30

Πειραιάς - Σουβάλα

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 8:30
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 12:00
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 16:00

Πειραιάς - Αγία Μαρίνα

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
MAGIC I 8:25
AERO HIGHSPEED 10:40
MAGIC I 16:10
AERO HIGHSPEED 18:40

Κυριακή 23 Ιουν
Πειραιάς - Αίγινα

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 7:45
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 8:20
Flying Cat 8:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 9:00
AERO HIGHSPEED 9:30
ΦΟΙΒΟΣ 9:45
F.D ATHINA 10:00
ΑΧΑΙΟΣ 10:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 11:15
Flying Cat 11:30
F.D ATHINA 12:00
AERO HIGHSPEED 12:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 13:00
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 13:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 14:30
AERO HIGHSPEED 14:40
ΑΧΑΙΟΣ 15:00
AERO HIGHSPEED 16:30
ΦΟΙΒΟΣ 16:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 17:00
F.D ATHINA 18:00
ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ 18:00
ΑΧΑΙΟΣ 18:30
AERO HIGHSPEED 19:30
F.D ATHINA 20:00

Πειραιάς - Σουβάλα

Πλοίο Ώρα αναχώρησης
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 9:30
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 12:30
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 15:30

Αγία Μαρίνα - Πειραιάς
Πλοίο Ώρα αναχώρησης
MAGIC I 11:00
AERO HIGHSPEED 11:20
MAGIC I 18:45
AERO HIGHSPEED 19:20

Τηλέφωνα πρακτορείων Αίγινας:

Saronic Ferries
22970 24200
22970 22945
Σουβάλα (Για τα δρομολόγια του Αντιγόνη)
22970 54540

Aegean Flying Dolphins
Πρακτορείο Αίγινας: 2297025800
Πρακτορείο Αγκιστρίου: 2297091221

Ταχύπλοα Hellenic Seaways
Πρακτορείο Αίγινας: 22970 26777

SLF - Nissos Aegina
Πρακτορείο Αίγινας: 2297025625

Τηλέφωνα πρακτορείων Πειραιά:

Saronic Ferries
210 4126528
210 4171190
210 4117341

Aegean Flying Dolphins
Πρακτορείο Πειραιά: 2104221766

Ταχύπλοα Hellenic Seaways
Πρακτορείο Πειραιά: 210 4190200

SLF - Nissos Aegina 
Πρακτορείο Πειραιά: 2104225625

Αποποίηση ευθύνης

Τα δρομολόγια υπόκεινται σε συχνές αλλαγές. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα κατά τόπους πρακτορεία.

Το Aegina Portal δημοσιεύει τον πίνακα των δρομολογίων για ενημερωτικούς λόγους και δεν φέρει καμία ευθύνη για αλλαγές, τροποποιήσεις ή ματαιώσεις δρομολογίων.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png