Δρομολόγια Πλοίων Αίγινα - Πειραιά

Τετάρτη 20 Μαρ
F/D ATHINA 07:00 07:40
FLYING DOLPHIN 08:00 08:40
ΦΟΙΒΟΣ 09:00 10:10
F/D ATHINA 09:05 09:45
FLYING DOLPHIN 10:10 10:50
AG. NEKTARIOS 10:15 11:30
F/D ATHINA 11:00 11:40
ΑΧΑΙΟΣ 11:30 12:45
FLYING DOLPHIN 12:00 12:40
ΦΟΙΒΟΣ 13:00 14:10
FLYING DOLPHIN 14:10 14:50
AG. NEKTARIOS 14:15 15:30
ΑΧΑΙΟΣ 15:45 17:00
FLYING DOLPHIN 16:00 16:40
ΦΟΙΒΟΣ 17:00 18:10
F/D ATHINA 17:05 17:45
AG. NEKTARIOS 18:15 19:30
ΑΧΑΙΟΣ 19:15 20:30


Πέμπτη 21 Μαρ
F/D ATHINA 07:00 07:40
FLYING DOLPHIN 08:00 08:40
ΦΟΙΒΟΣ 09:00 10:10
F/D ATHINA 09:05 09:45
FLYING DOLPHIN 10:10 10:50
AG. NEKTARIOS 10:15 11:30
FLYING DOLPHIN 12:00 12:40
ΦΟΙΒΟΣ 13:00 14:10
FLYING DOLPHIN 14:10 14:50
AG. NEKTARIOS 14:15 15:30
F/D ATHINA 15:00 15:40
FLYING DOLPHIN 16:00 16:40
ΑΧΑΙΟΣ 16:00 17:15
ΦΟΙΒΟΣ 17:00 18:10
F/D ATHINA 17:05 17:45
AG. NEKTARIOS 18:15 19:30
ΑΧΑΙΟΣ 19:15 20:30


Παρασκευή 22 Μαρ
F/D ATHINA 07:00 07:40
FLYING DOLPHIN 08:00 08:40
ΦΟΙΒΟΣ 09:00 10:10
F/D ATHINA 09:05 09:45
FLYING DOLPHIN 10:10 10:50
AG. NEKTARIOS 10:15 11:30
ΑΧΑΙΟΣ 11:45 13:00
FLYING DOLPHIN 12:00 12:40
ΦΟΙΒΟΣ 12:30 13:40
FLYING DOLPHIN 14:10 14:50
AG. NEKTARIOS 14:15 15:30
F/D ATHINA 15:00 15:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 15:15 16:25
ΦΟΙΒΟΣ 15:45 16:55
FLYING DOLPHIN 16:00 16:40
ΑΧΑΙΟΣ 16:30 17:45
F/D ATHINA 17:05 17:45
AG. NEKTARIOS 18:15 19:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 18:30 19:40
ΑΧΑΙΟΣ 19:45 21:00
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 21:45 22:55


Σάββατο 23 Μαρ
ΦΟΙΒΟΣ 07:50 09:00
F/D ATHINA 09:00 09:40
ΑΧΑΙΟΣ 09:15 10:30
FLYING DOLPHIN 10:10 10:50
AG. NEKTARIOS 10:15 11:30
F/D ATHINA 11:05 11:45
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 11:45 12:55
FLYING DOLPHIN 12:00 12:40
ΑΧΑΙΟΣ 12:30 13:45
F/D ATHINA 13:15 13:55
FLYING DOLPHIN 14:10 14:50
AG. NEKTARIOS 14:15 15:30
F/D ATHINA 15:00 15:40
ΦΟΙΒΟΣ 15:00 16:10
FLYING DOLPHIN 16:00 16:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 16:15 17:25
F/D ATHINA 17:05 17:45
ΑΧΑΙΟΣ 17:30 18:45
AG. NEKTARIOS 18:15 19:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 19:30 20:40


Κυριακή 24 Μαρ
F/D ATHINA 09:00 09:40
ΑΧΑΙΟΣ 09:15 10:30
FLYING DOLPHIN 10:10 10:50
AG. NEKTARIOS 10:15 11:30
F/D ATHINA 11:05 11:45
ΦΟΙΒΟΣ 11:15 12:25
FLYING DOLPHIN 12:00 12:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 12:00 13:10
F/D ATHINA 13:15 13:55
ΑΧΑΙΟΣ 13:30 14:45
FLYING DOLPHIN 14:10 14:50
AG. NEKTARIOS 14:15 15:30
F/D ATHINA 15:00 15:40
ΦΟΙΒΟΣ 15:00 16:10
FLYING DOLPHIN 16:00 16:40
F/D ATHINA 17:05 17:45
ΑΧΑΙΟΣ 17:30 18:45
AG. NEKTARIOS 18:15 19:30
ΦΟΙΒΟΣ 19:15 20:25

Δευτέρα 25 Μαρ
F/D ATHINA 09:00 09:40
FLYING DOLPHIN 10:10 10:50
F/D ATHINA 11:05 11:45
ΑΧΑΙΟΣ 11:30 12:45
FLYING DOLPHIN 12:00 12:40
AG. NEKTARIOS 13:30 14:45
FLYING DOLPHIN 14:10 14:50
ΦΟΙΒΟΣ 14:15 15:25
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 14:50 16:00
F/D ATHINA 15:00 15:40
ΑΧΑΙΟΣ 15:30 16:45
FLYING DOLPHIN 16:00 16:40
F/D ATHINA 17:05 17:45
ΦΟΙΒΟΣ 17:25 18:35
AG. NEKTARIOS 17:30 18:45
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 18:15 19:25
F/D ATHINA 18:50 19:30
ΑΧΑΙΟΣ 19:30 20:45
ΦΟΙΒΟΣ 20:45 21:55
AG. NEKTARIOS 21:30 22:45
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 21:45 22:55


Τρίτη 26 Μαρτ
F/D ATHINA 07:00 07:40
FLYING DOLPHIN 08:00 08:40
ΦΟΙΒΟΣ 09:00 10:10
F/D ATHINA 09:05 09:45
FLYING DOLPHIN 10:10 10:50
AG. NEKTARIOS 10:15 11:30
ΑΧΑΙΟΣ 11:30 12:45
FLYING DOLPHIN 12:00 12:40
ΦΟΙΒΟΣ 13:00 14:10
FLYING DOLPHIN 14:10 14:50
AG. NEKTARIOS 14:15 15:30
F/D ATHINA 15:00 15:40
ΑΧΑΙΟΣ 15:45 17:00
FLYING DOLPHIN 16:00 16:40
ΦΟΙΒΟΣ 17:00 18:10
F/D ATHINA 17:05 17:45
AG. NEKTARIOS 18:15 19:30
ΑΧΑΙΟΣ 19:15 20:30

Δρομολόγια Πλοίων Πειραιά - Αίγινα

Τετάρτη 20 Μαρ
FLYING DOLPHIN 07:00 07:40
ΦΟΙΒΟΣ 07:20 08:30
F/D ATHINA 07:50 08:30
AG. NEKTARIOS 08:20 09:35
FLYING DOLPHIN 08:50 09:30
ΑΧΑΙΟΣ 09:15 10:25
F/D ATHINA 10:00 10:40
FLYING DOLPHIN 11:00 11:40
ΦΟΙΒΟΣ 11:15 12:25
AG. NEKTARIOS 12:15 13:30
FLYING DOLPHIN 12:50 13:30
ΑΧΑΙΟΣ 14:00 15:15
FLYING DOLPHIN 15:00 15:40
ΦΟΙΒΟΣ 15:15 16:25
F/D ATHINA 15:50 16:30
AG. NEKTARIOS 16:15 17:30
ΑΧΑΙΟΣ 17:45 19:00
F/D ATHINA 18:00 18:40


Πέμπτη 21 Μαρ
FLYING DOLPHIN 07:00 07:40
ΦΟΙΒΟΣ 07:20 08:30
F/D ATHINA 07:50 08:30
AG. NEKTARIOS 08:20 09:35
FLYING DOLPHIN 08:50 09:30
F/D ATHINA 10:00 10:40
FLYING DOLPHIN 11:00 11:40
ΦΟΙΒΟΣ 11:15 12:25
AG. NEKTARIOS 12:15 13:30
FLYING DOLPHIN 12:50 13:30
ΑΧΑΙΟΣ 14:30 15:45
FLYING DOLPHIN 15:00 15:40
ΦΟΙΒΟΣ 15:15 16:25
F/D ATHINA 15:50 16:30
AG. NEKTARIOS 16:15 17:30
ΑΧΑΙΟΣ 17:45 19:00
F/D ATHINA 18:00 18:40


Παρασκευή 22 Μαρ
FLYING DOLPHIN 07:00 07:40
ΦΟΙΒΟΣ 07:20 08:30
F/D ATHINA 07:50 08:30
AG. NEKTARIOS 08:20 09:35
FLYING DOLPHIN 08:50 09:30
ΑΧΑΙΟΣ 09:30 10:40
F/D ATHINA 10:00 10:40
FLYING DOLPHIN 11:00 11:40
ΦΟΙΒΟΣ 11:00 12:10
AG. NEKTARIOS 12:15 13:30
FLYING DOLPHIN 12:50 13:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 13:00 14:10
ΦΟΙΒΟΣ 14:15 15:25
FLYING DOLPHIN 15:00 15:40
ΑΧΑΙΟΣ 15:00 16:15
F/D ATHINA 15:50 16:30
AG. NEKTARIOS 16:15 17:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 17:00 18:10
ΦΟΙΒΟΣ 17:40 18:50
F/D ATHINA 18:00 18:40
ΑΧΑΙΟΣ 18:15 19:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 20:15 21:25


Σάββατο 23 Μαρ
ΑΧΑΙΟΣ 07:45 09:00
AG. NEKTARIOS 08:20 09:35
FLYING DOLPHIN 08:50 09:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 09:30 10:40
F/D ATHINA 09:50 10:30
ΦΟΙΒΟΣ 10:15 11:25
FLYING DOLPHIN 11:00 11:40
ΑΧΑΙΟΣ 11:00 12:15
F/D ATHINA 12:00 12:40
AG. NEKTARIOS 12:15 13:30
FLYING DOLPHIN 12:50 13:30
F/D ATHINA 14:00 14:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 14:00 15:10
FLYING DOLPHIN 15:00 15:40
ΑΧΑΙΟΣ 15:30 16:45
F/D ATHINA 15:50 16:30
AG. NEKTARIOS 16:15 17:30
F/D ATHINA 18:00 18:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 18:00 19:10


Κυριακή 24 Μαρ
ΑΧΑΙΟΣ 07:45 09:00
AG. NEKTARIOS 08:20 09:35
FLYING DOLPHIN 08:50 09:30
ΦΟΙΒΟΣ 09:30 10:40
F/D ATHINA 09:50 10:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 10:15 11:25
FLYING DOLPHIN 11:00 11:40
ΑΧΑΙΟΣ 11:15 12:25
F/D ATHINA 12:00 12:40
AG. NEKTARIOS 12:15 13:30
FLYING DOLPHIN 12:50 13:30
ΦΟΙΒΟΣ 13:15 14:25
F/D ATHINA 14:00 14:40
FLYING DOLPHIN 15:00 15:40
ΑΧΑΙΟΣ 15:00 16:10
F/D ATHINA 15:50 16:30
AG. NEKTARIOS 16:15 17:30
ΦΟΙΒΟΣ 17:30 18:40
F/D ATHINA 18:00 18:40

Δευτέρα 25 Μαρ
FLYING DOLPHIN 08:50 09:30
ΦΟΙΒΟΣ 09:00 10:10
F/D ATHINA 09:50 10:30
ΑΧΑΙΟΣ 10:00 11:15
FLYING DOLPHIN 11:00 11:40
AG. NEKTARIOS 11:30 12:45
F/D ATHINA 12:00 12:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 12:30 13:40
FLYING DOLPHIN 12:50 13:30
ΑΧΑΙΟΣ 13:30 14:45
FLYING DOLPHIN 15:00 15:40
AG. NEKTARIOS 15:30 16:45
ΦΟΙΒΟΣ 15:45 16:55
F/D ATHINA 15:50 16:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 16:15 17:25
ΑΧΑΙΟΣ 17:00 18:10
F/D ATHINA 17:50 18:45
ΦΟΙΒΟΣ 19:00 20:10
AG. NEKTARIOS 19:30 20:45
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 19:45 20:55


Τρίτη 26 Μαρτ
FLYING DOLPHIN 07:00 07:40
ΦΟΙΒΟΣ 07:20 08:30
F/D ATHINA 07:50 08:30
AG. NEKTARIOS 08:20 09:35
FLYING DOLPHIN 08:50 09:30
ΑΧΑΙΟΣ 09:15 10:25
F/D ATHINA 10:00 10:40
FLYING DOLPHIN 11:00 11:40
ΦΟΙΒΟΣ 11:15 12:25
AG. NEKTARIOS 12:15 13:30
FLYING DOLPHIN 12:50 13:30
ΑΧΑΙΟΣ 14:00 15:15
FLYING DOLPHIN 15:00 15:40
ΦΟΙΒΟΣ 15:15 16:25
F/D ATHINA 15:50 16:30
AG. NEKTARIOS 16:15 17:30
ΑΧΑΙΟΣ 17:45 19:00
F/D ATHINA 18:00 18:40

Τηλέφωνα πρακτορείων Αίγινας

Κοινοπραξία Πλοίων Σαρωνικού
22970 24200
22970 22945

Aegean Flying Dolphins
Πρακτορείο Αίγινας: 2297025800
Πρακτορείο Αγκιστρίου: 2297091221

Ιπτάμενα Hellenic Seaways
Πρακτορείο Αίγινας: 22970 26777

Άγιος Νεκτάριος
Πρακτορείο Αίγινας: 2297025625

Αγία Μαρίνα Αιγίνης
Σουβάλα: 22970 52210,
Αγία Μαρίνα: 22970 32234

Τηλέφωνα πρακτορείων Πειραιά

Κοινοπραξία Πλοίων Σαρωνικού
210 4126528
210 4171190
210 4117341

Aegean Flying Dolphins
Πρακτορείο Πειραιά: 2104221766

Ιπτάμενα Hellenic Seaways
Πρακτορείο Πειραιά: 210 4190200

Άγιος Νεκτάριος
Πρακτορείο Πειραιά: 2104225625

Αγία Μαρίνα Αιγίνης
Πειραιάς: 210 4821002

Αποποίηση ευθύνης

Τα δρομολόγια υπόκεινται σε συχνές αλλαγές. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα κατά τόπους πρακτορεία. Τα δρομολόγια δημοσιεύονται καθημερινά στις 12:00 -13:00. Το Aegina Portal δημοσιεύει τον πίνακα των δρομολογίων για ενημερωτικούς λόγους και δεν φέρει καμία ευθύνη για αλλαγές, τροποποιήσεις ή ματαιώσεις δρομολογίων.