Πωλείται κτήμα, ένα στρέμμα περίπου, στην Πέρδικα.

Πωλείται κτήμα, ένα στρέμμα περίπου, στην Πέρδικα, Αίγινα. Έχει καλή γη για καλλιέργεια και διαθέτει νερό από γεώτρηση καθαρό και πόσιμο, δέντρα και κλήματα. Έχει δρόμο και διαθέτη μάντρα από πέτρα και πόρτα.

Τιμή 40.000 ευρώ.

Τηλ: 6972560367 - 2297062488.