Δημοτικές Εκλογές 2014

"Αίγινα Κοινωνία Πολιτών". Προσκλητήριο για τη δημιουργία δημοτικής κίνησης.

ΑΙΓΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Φίλοι Συμπολίτες,
Όλοι μας βιώνουμε τη σοβαρή και παρατεταμένη κρίση, στην οποία έχει περιέλθει
η χώρα μας- κρίση οικονομική, κρίση κοινωνική, κρίση ηθών και αξιών, που αγγίζει
σχεδόν το σύνολο της καθημερινότητάς μας.
Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες δε θα μπορούσε να μείνει αλώβητος ο θεσμός της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που πρωταρχικός του στόχος είναι να στέκεται δίπλα στον
πολίτη, να ικανοποιεί κοινωνικές ανάγκες και να δίνει λύσεις και διεξόδους στα
προβλήματα της καθημερινότητάς του.
∆υστυχώς, όμως, σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει μετατραπεί σε διεκπεραιωτή
κεντρικών πολιτικών αποφάσεων, με ελάχιστη δυνατότητα δημιουργίας έργων
υποδομής, με συρρικνωμένο τον κοινωνικό χαρακτήρα του ∆ήμου και
υποβαθμισμένη τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών. Στην πραγματικότητα, ο
∆ήμος καλείται με μειωμένους πόρους κατά 60% (λόγω Μνημονίου και
«Καλλικράτη»), να αντιμετωπίσει τις αυξημένες αρμοδιότητες που του έχουν
παραχωρηθεί με το σχέδιο «Καλλικράτης». Με αυτές τις ρυθμίσεις, υπηρεσίες της
κεντρικής ∆ιοίκησης πέρασαν στους δήμους, για να περάσουν τελικά σε ιδιώτες...
Φίλοι Συμπολίτες,
Είμαστε κάτοικοι της Αίγινας και αγαπάμε αυτό το τόπο, είτε γεννηθήκαμε εδώ, είτε
τον επιλέξαμε για να κατοικήσουμε σ’ αυτόν, εμείς και οι οικογένειες μας. Εδώ έχουμε
στήσει το σπιτικό μας, εδώ δραστηριοποιούμαστε, εδώ δημιουργούμε, εδώ, στην
Αίγινα, υπάρχουμε.
Αγωνιούμε για το μέλλον της Πατρίδας και των παιδιών μας .
Βιώνουμε την υποβάθμιση της ζωής μας, που πέρα από την οικονομική συγκυρία,
καμία από τις προηγούμενες ∆ημοτικές Αρχές δεν ήταν επαρκής και ικανή να
αντιμετωπίσει, σε μια σειρά από ζητήματα. Προφανώς, γιατί, κατά κανόνα, ήταν
εκφραστές των πολιτικών δυνάμεων που κυβέρνησαν τη χώρα και την οδήγησαν στη
κατάρρευση- γιατί αποτελούσαν ένα σύστημα στο οποίο κυριάρχησε η διαπλοκή, η
αδιαφάνεια, το ρουσφέτι και η διαφθορά.
Τα προβλήματα χρονίζουν και εντείνονται, ενώ οι λύσεις τους παραμένουν
ζητούμενο.
• Γιατί το πρόβλημα της ύδρευσης του νησιού εξαντλείται στο έργο του αγωγού
και γιατί το έργο αυτό έχει γίνει «το γιοφύρι της Άρτας»;
• Για πόσο ακόμα το νησί μας θα μετατρέπεται σταδιακά σε χωματερή; ∆εν
επαρκούν τα ανταποδοτικά τέλη; Γιατί δεν έχουν ξεκινήσει εφαρμογές
κομποστοποίησης; Γιατί υστερεί το πρόγραμμα ανακύκλωσης; Ποιά η μέριμνα για
τα ογκώδη αντικείμενα και τα αδρανή υλικά;
• Θα δρομολογηθούν, και με ποιόν τρόπο, συστήματα βιολογικού καθαρισμού;
Αρκούν μόνο οι εξαγγελίες τέτοιων έργων;
• Θα υπάρξει, επιτέλους, η παρέμβαση και το ενδιαφέρον του ∆ήμου για τα
προβλήματα των χωριών και των δημοτικών διαμερισμάτων για ισόρροπη
ανάπτυξη, σε σχέση με την πόλη;
• Θα ανακτήσει η παραλία της πόλης την παραδοσιακή της μορφή;
• Θα συντονιστούν οι Φορείς Υγείας του νησιού για την καλυτέρευση των
παροχών υγείας;
• Θα συμβάλει ο ∆ήμος στην αντιμετώπιση των σοβαρών τοπικών
προβλημάτων της Παιδείας, όπως το κτηριακό;
• Θα εφαρμοστεί κάποτε στην Αίγινα χωροταξικό – πολεοδομικό σχέδιο,
σύμφωνα με τις συνολικές λειτουργικές ανάγκες του νησιού;
• Θα αποκτήσει το νησί αξιόπιστο και ασφαλές οδικό δίκτυο και την ανάλογη
συγκοινωνιακή υποδομή;
• Θα υπάρξει, επιτέλους, ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της
πρωτογενούς παραγωγής και αναβάθμισης των τουριστικών υπηρεσιών σε νέα
βάση;
• Θα αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου σύμφωνα με την αξία της;
• Θα αντιμετωπιστεί το δυσβάσταχτο κόστος του ναύλου και η συχνότερη
συγκοινωνία;
• Θα δώσει ο ∆ήμος τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν σε λύσεις
μέσα από συλλογικά σχήματα, όπως οι συνεταιριστικές εταιρίες λαϊκής βάσης;
• Θα υπερασπιστεί ο ∆ήμος το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών του;
Φίλοι Συμπολίτες,
Πιστεύουμε ότι όλοι γνωρίζετε τα προβλήματα καθώς και τις αιτίες δημιουργίας,
αναπαραγωγής και όξυνσής τους. ∆εν έχουμε τη μαγική συνταγή που θα λύσει
αμέσως όλα τα χρονίζοντα προβλήματα-εξάλλου οι λύσεις αυτές δεν μπορεί να
προκύψουν χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών. Στη δική μας Κίνηση έχουμε
αδιαπραγμάτευτες αξίες και αρχές, που μέσα στη γενικευμένη οικονομική και
αξιακή κρίση, είναι οι μόνες που μπορούν να εγγυηθούν ένα καλύτερο αύριο για τους
πολλούς:
• Αλληλεγγύη για όλους τους πολίτες που πλήττονται από τα μέτρα της
μνημονιακής πολιτικής. Υπεράσπιση όλων αυτών που δεν αντέχουν τα
«χαράτσια», που τους κόβουν το ρεύμα, χάνουν ή κινδυνεύουν να χάσουν τη
δουλειά τους και τα σπίτια τους, αντιμετωπίζουν προβλήματα περίθαλψης ,
στέγασης, σίτισης. ∆ημιουργία δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, ενίσχυση των
Κοινωνικών Υπηρεσιών και της αυτοοργάνωσης των δημοτών.
• ∆ημοκρατία και συμμετοχή των πολιτών στην άσκηση και τον έλεγχο της
εξουσίας ώστε οι δημότες να έχουν λόγο στις οικονομικές προτεραιότητες του
∆ήμου. Στήριξη στις κοινωνικές συλλογικότητες, στους φορείς, στις καλλιτεχνικές
πρωτοβουλίες, στις δομές αλληλεγγύης.
• Αντίσταση ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις των υπηρεσιών του ∆ήμου και την
εκχώρηση του φυσικού μας πλούτου σε όφελος μικρών, ή μεγάλων «επενδυτών».
• ∆ιεκδίκηση αλλαγής του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ∆ήμων,
διεκδίκηση αυξημένης χρηματοδότησης από την κεντρική εξουσία και καθιέρωση
της απλής αναλογικής.
• Αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και ενίσχυσή τους
με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των δημοτών.
• Προστασία της δημοτικής περιουσίας και αξιοποίησή της, προστασία του
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Φίλοι Συμπολίτες,
Σας καλούμε στη βάση των παραπάνω αρχών να συνδιαμορφώσουμε και να
συγκροτήσουμε μια νέα ανατρεπτική δημοτική κίνηση.
Μια κίνηση που θα αξιολογήσει όλα τα προβλήματα του νησιού, με βάση τις
ανάγκες των πολιτών και θα προχωρήσει σε ριζικές και ουσιαστικές λύσεις, που θα
αλλάξουν πραγματικά τη ζωή των δημοτών.
Μια κίνηση που θα στηρίζει κάθε κίνημα πολιτών, κάθε συλλογικότητα και φορέα,
που παλεύει για τη βελτίωση της ζωής των δημοτών.
Μια κίνηση αποκατάστασης της τοπικής αυτοδιοίκησης ως κύτταρου δημοκρατίας,
παραγωγικής ανασυγκρότησης και αντίστασης στην υποτέλεια της χώρας.
Εμείς είμαστε εδώ μόνο για να κάνουμε την αρχή.
Εκπροσωπούμε μια ευρύτερη ομάδα πρωτοβουλίας πολιτών δημοτών της Αίγινας,
για τη δημιουργία μιας νέας ∆ημοτικής Παράταξης.

Το προσκλητήριο αυτό απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της Αίγινας, ανεξάρτητα
από πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση. Σε όλους τους κατοίκους του νησιού μας
οιασδήποτε κοινωνικής και επαγγελματικής προέλευσης. Σε όλους τους έντιμους,
δημοκρατικούς και με διάθεση προσφοράς συντοπίτες μας, που αισθάνονται
έλλειμμα δημοτικής εκπροσώπησης.
Για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί ένα νέο δημοτικό σχήμα με κινηματική και
συμμετοχική αντίληψη και πρακτική, με διαφάνεια, ισοτιμία, εσωτερική δημοκρατία,
όπου κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο θα είναι η συνέλευση των μελών της.
∆εν επιθυμούμε μια ευκαιριακή συγκόλληση παραγόντων που «κουβαλούν» προίκα
ψήφων, προσώπων ιδιοτελών και εκπροσώπων συμφερόντων κάθε είδους. Τέτοιες
νοοτροπίες και κάθε άλλου είδους εγωιστικές ή αλαζονικές συμπεριφορές, καθώς και
καριερίστες ή θεσιθήρες, δεν έχουν θέση στο σχήμα που επιδιώκουμε. Είναι εκτός
της λογικής, των αρχών και των επιδιώξεών μας. ∆ημοτικά σχήματα τέτοιου είδους
δοκιμάστηκαν πολλές φορές και απέτυχαν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα του
τόπου μας. Ανήκουν στο χθες και δεν επιθυμούμε την επανάληψή τους.
Όλοι μαζί θα επιλέξουμε εκείνους που θα μας εκπροσωπήσουν με συνέπεια, ήθος,
ανιδιοτέλεια, δημιουργικότητα μακριά από ταξίματα, υποσχέσεις,
μικροεξυπηρετήσεις, ανταλλάγματα, συναλλαγές και εξαγορές συνειδήσεων..
Στην πλειοψηφία των συνδημοτών μας που συμμερίζονται τις αρχές αυτές, σε
όσους παραμένουν σκεπτικοί και σε όσους αρνούνται κάποιοι να τους
θεωρούν δεδομένους και «δεμένους», απευθύνεται το προσκλητήριο αυτό.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:
Αδάμ Κώστας: ∆ημοσιογράφος «Αιγινήτικα Νέα»
Βασιλάκης Βασίλης: ηθοποιός-σκηνοθέτης,
Γαβρόγλου Κων/νος: καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γεωργιάδου Ζωή: καθηγήτρια Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας
Γεωργοπούλου Αρχοντούλα: δασκάλα
Γιωτάκη Φωτεινή: συνταξιούχος ΙΚΑ
Γούλας Κων/νος: γιατρός-μικροβιολόγος
Γουργαρέα Ντίνα: δικηγόρος
Γύρας Μιχάλης: γιατρός-γενικός χειρουργός
Ευγενειάδης Απόστολος: οικοδόμος,
Ζορμπαλάς Κώστας: οικονομολόγος,
Ζώης Νίκος: συνταξιούχος-πλοίαρχος Ε.Ν.
Θεολογίδου Προνόη: συνταξιούχος καθηγήτρια
Καλαμό Νίκος: ηθοποιός,
Καρνάκης Αλέκος: συνταξιούχος-βιοτέχνης
Κουνάδη Ειρήνη: φωτογράφος,
Λαμπέτης Βάγιας: υδραυλικός
Λινός Βαγγέλης: συνταξιούχος-λογιστής,
Λογοθέτης Μανόλης: γιατρός-νεφρολόγος,
Μαλτέζος Γρηγόρης: ενεργειολόγος-μηχανικός
Μάνος Κώστας: συνταξιούχος-πλοίαρχος Ε.Ν.
Μπήτρου Κική: oικονομολόγος- συνταξιούχος πρώην ΑΤΕbank
Μπόγρης Γιώργος: γιατρός, ορθοπεδικός- χειρουργός
Νικολόπουλος ∆ημήτρης: καθηγητής-φιλόλογος
Νικολάου Νίκος: συνταξιούχος- υπάλληλος ∆ΟΥ
Νούρος Στράτος: δημοσιογράφος
Ντελής Αντώνης: δάσκαλος
Πάσχα Στέλλα: έμπορος
Πατσακιός Παναγιώτης: συνταξιούχος Ελληνικά Πετρέλαια
Πετράκη Μίνα: έμπορος
Πικιώνη Αθηνά: ζωγράφος
Ποταμιάνος ∆ημήτρης: καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Ρέππας Χρήστος: δάσκαλος
Ρόδη Άννα: δασκάλα
Σανταντόνιο Γιάννης: ζωγράφος
Σπυριδάκη Θεοδώρα: καθηγήτρια αγγλικών
Τσίτρας Βασίλης: καταστηματάρχης
Σώρρης Αριστείδης: τυπογράφος
Χαρίτου Όλγα: σύμβουλος πληροφορικής
Χαρτοματσίδης Αβραάμ: γιατρός-ακτινολόγος
Χατζημιχελάκης Στέλιος: χημικός -μηχανικός
Χριστακοπούλου Κυριακή: ζωγράφος


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png