Δημοτικές Εκλογές 2023

Ενημέρωση Πρωτοδικείων για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των Δημοτικών αρχών.

Δημοσιεύθηκε σήμερα από το Υπουργείο Εσωτερικών η εγκύκλιος με αριθμό 939, "Ενημέρωση Πρωτοδικείων για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών". 

Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούν την έκφραση των τοπικών κοινωνιών για τη δημοκρατική συγκρότηση των οργάνων διοίκησης των τοπικών υποθέσεων, κατά τη συνταγματική πρόβλεψη του άρθρου 102.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης των δήμων της χώρας θα διεξαχθούν την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 20231 και οι επαναληπτικές, σε όποιους δήμους απαιτηθεί, την επόμενη Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023.2

Οι νέες αρχές θα εγκατασταθούν την 1η Ιανουαρίου 2024 και η πενταετής θητεία τους θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2028.3Η πολιτεία για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, την απλούστευση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων και την ενίσχυση της πολιτικής συμμετοχής των πολιτών προέβη στη δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικής «Πύλης Υποψηφιοτήτων Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2023» (εφεξής «Πύλη») (https://mcportal.ypes.gov.gr) καθιστώντας ευκολότερη την υποβολή δήλωσης των συνδυασμών στις δημοτικές εκλογές.

Η ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή είναι προσβάσιμη στον ειδικό ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών

https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/thesmika-themata-organosis-kaileitourgias-dimon/thth-organosisleitourgiasdimon-dimotikes-ekloges 

στον οποίο αναρτάται το αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο ιστότοπος ενημερώνεται συνεχώς με πληροφορίες και διευκρινήσεις για τη διενέργεια και διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών.Σημειώνεται ότι, ήδη, έχουν αναρτηθεί και είναι προσβάσιμα:

- η υπ’ αριθ. 849/ α.π. 65437/ 3.8.2023 (ΑΔΑ: 6Ξ4Λ46ΜΤΛ6-ΖΟ3) εγκύκλιος, στην οποία παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για την εφαρμογή των διατάξεων του εκλογικού ν.4804/2021,
- οι δικαστικές αποφάσεις και τα κρίσιμα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί και οι κάτωθι Υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες συμπληρώνεται το κανονιστικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών, σύμφωνα με το ν.4804/2021:

- η υπ’ αριθμ. 64436/ 1.8.2023 (Β’ 4821 και ΑΔΑ: 996Γ46ΜΤΛ6-3ΒΒ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών στην οποία αναγράφονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού της Χώρας, ο συνολικός πληθυσμός κάθε οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και, αναλυτικά, ο πληθυσμός των δημοτικών κοινοτήτων και των περιφερειακών ενοτήτων.
- η υπ’ αριθμ. 64716/ 1.8.2023 (Β’ 4844 και ΑΔΑ: Ψ2Ζ446ΜΤΛ6-ΡΤΦ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με την οποία ορίζονται οι έδρες των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας με βάση τον πληθυσμό.
- η υπ’ αριθμ. 71015/ 29.8.2023 (Β’ 5244 και ΑΔΑ: 939Μ46ΜΤΛ6-ΩΓΞ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ορίζονται οι διαστάσεις, η μορφή και το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων για τις δημοτικές εκλογές.
- η υπ’ αριθμ. 64742/ 2.8.2023 (Β’ 4879 και ΑΔΑ: 6ΦΕΙ46ΜΤΛ6-ΓΔΦ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο τεχνικό και κάθε άλλο απαραίτητο ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής Πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/2012.

Επειδή, η διαδικασία υποβολής δήλωσης συνδυασμών λαμβάνει χώρα, για πρώτη φορά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4804/2021, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, προς διευκόλυνσή σας ενόψει της ανακήρυξης των υποψηφίων και των συνδυασμών, επισημαίνονται με την παρούσα εγκύκλιο οι ενδείξεις πιθανόν σφαλμάτων που θα σας εμφανιστούν στην «Πύλη» κατά την ανακήρυξη των5
υποψηφίων και των συνδυασμών. Επίσης, στο Παράρτημα παρατίθενται πρότυπα δικαστικών αποφάσεων ανακήρυξης των υποψηφίων και των Συνδυασμών.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png