"Παρέμβαση για την Αττική" - Η υποψηφιότητα και η διακήρυξη της Μαρίας Γιαννακάκη για την Περιφέρεια Αττικής.

Την υποψηφιότητα της με τον συνδυασμό «Παρέμβαση για την Αττική», ανακοίνωσε η υποψήφια Περιφερειάρχης Αττικής Μαρία Γιαννακάκη. Πρόκειται για μια συμμαχία πολιτών του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, της οικολογίας, των συλλογικοτήτων από την κοινωνία των πολιτών και δυνάμεων που αποδεσμεύονται από τις πολιτικές του δικομματισμού.
Κύρια σημεία αναφοράς της «Παρέμβασης για την Αττική» είναι η ανακούφιση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, η παραγωγική ανασυγκρότησης της Αττικής και της χώρας γενικότερα με αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα με ενεργητικές πολιτικές στρατηγικού προσανατολισμού, εκπαίδευσης, κατάρτισης και καινοτομίας, η ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Αττικής και η ενίσχυση του τουρισμού..
Η «Παρέμβαση για την Αττική» υποστηρίζει ότι, παρά το ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας και τους θεσμικούς και οικονομικούς περιορισμούς, υπάρχουν οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες να αναδειχθούν προοδευτικές πολιτικές.
Στη διακήρυξη ασκείται κριτική τόσο στην διοίκηση Σγουρού ότι κινήθηκε αυτά τα δύσκολα χρόνια σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα, στη λογική των Νομαρχιών, αδυνατώντας να κατανοήσει τον ρόλο της, αλλά και σε λογικές που ακυρώνουν το ακυρώνουν το αυτοδιοικητικό περιεχόμενο των Περιφερειακών εκλογών δίνοντας δημοψηφισματικό χαρακτήρα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πεδίο αντιπαράθεσης του νέου δικομματισμού.
 
Αναλυτικά:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Οι Περιφερειακές Εκλογές του Μαΐου 2014 πραγματοποιούνται σε μια περίοδο συνεχιζόμενης ύφεσης. Όλες και όλοι, πολίτες της Αττικής, βιώνουμε δυσβάστακτα μέτρα, ενώ το κοινωνικό κόστος της σταθεροποίησης είναι δυσανάλογα μεγάλο. Ο τρόπος δημοσιονομικής προσαρμογής δεν είναι κοινωνικά δίκαιος, ούτε οικονομικά αποτελεσματικός. Είναι άμεση η ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εξόδου από τη χώρα σε προοδευτική κατεύθυνση.
Τόσο στη διαμόρφωση, όσο και στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου, σημαντικό ρόλο καλείται να παίξει ο θεσμός της αιρετής Περιφέρειας και οι νέες Περιφερειακές Αρχές, που θα προκύψουν από τις ερχόμενες εκλογές. Το σχέδιο αυτό είναι αναγκαίο να αναπτύσσει πολιτικές για την Αττική, που θα περιλαμβάνουν ένα εναλλακτικό πλαίσιο προτάσεων αντιμετώπισης και εξόδου από την κρίση, θα συγκροτούν δίκτυο πολιτικών και μέτρων κοινωνικής προστασίας, που θα ανακουφίζει τους πολίτες, θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες οικονομικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, θα προωθούν πολιτικές αντιμετώπισης της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης για την εξασφάλιση και εξοικονόμηση πόρων, θα τείνουν στη διαμόρφωση νέων πολιτικών απασχόλησης, αναδιάρθρωσης του παλαιωμένου παραγωγικού προτύπου με έμφαση σε πρωτοβουλίες και σε επενδύσεις πράσινης ανάπτυξης.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συγκρότηση των αιρετών Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων αποτέλεσε ουσιαστικό βήμα συγχρονισμού της ελληνικής διοικητικής οργάνωσης με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Πώς όμως θα μπορούσε να δικαιώσει τις προσδοκίες των πολιτών, αφού από την αρχή ήταν ένας θεσμός μετέωρος, μεταξύ της Κεντρικής Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, αφού δεν εντάχθηκε σε μια ευρύτερη μεταρρύθμιση του ελληνικού κράτους; Η διατήρηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποτέλεσε ένα ακόμα ανάχωμα, μη επιτρέποντας στα νέα αιρετά περιφερειακά όργανα να σηματοδοτήσουν τον αυτοδιοικητικό τους ρόλο με προγραμματικό και επιτελικό έργο. Κατά συνέπεια, η γραφειοκρατία, η πολυνομία, η ανολοκλήρωτη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, η σύγχυση και οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, κρατούν καθηλωμένες τις δυνατότητες του θεσμού, ο οποίος δεν έχει ακόμα ισχυρή νομιμοποίηση στη συνείδηση των πολιτών.
Από την άλλη, θεωρούμε λάθος την αφοριστική απόρριψη του «Καλλικράτη», που διατυπώνουν κάποιες πολιτικές δυνάμεις και την προσπάθεια να του φορτώσουν όλα τα στραβά που προέκυψαν στην Αυτοδιοίκηση από την κρίση και τα Μνημόνια.
Η Αττική, η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας αντανακλά με τον πιο εύγλωττο τρόπο τα προβλήματα της Ελλάδας στην κρίση.
Ο ανύπαρκτος σχεδιασμός, η άναρχη δόμηση, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η εγκατάλειψη των ελεύθερων χώρων, του παραλιακού μετώπου και των ορεινών όγκων, η αδιαφορία για τον φυσικό και πολιτιστικό της πλούτο, υπήρξαν κεντρικές πολιτικές επιλογές για πάνω από πενήντα χρόνια. Επιλογές που έγιναν στο όνομα μιας ανάπτυξης, που αποδείχθηκε στρεβλή και αδιέξοδη, δημιούργησαν χρόνια και διαρκώς επιδεινούμενα προβλήματα τόσο στο φυσικό περιβάλλον και στο σχεδιασμό των πόλεων και των σχέσεών τους με την ύπαιθρο, όσο και στο πεδίο της ανάπτυξης για σταθερές παραγωγικές δομές και θέσεις απασχόλησης.
Η Περιφέρεια Αττικής κινήθηκε αυτά τα δύσκολα χρόνια σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα, στη λογική των Νομαρχιών, αδυνατώντας να κατανοήσει τον ρόλο της, χωρίς σαφές σχέδιο και πρόταση, αναπαράγοντας νοοτροπίες του παρελθόντος. Δεν προχώρησε στη χάραξη μιας ενιαίας πολιτικής που μπορεί να αντιμετωπίσει την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική υποβάθμιση της, συμβάλλοντας στην έξοδο από την κρίση. Η απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων και τα έργα σε τοπικό επίπεδο, αν δεν είναι ενταγμένα σ΄ένα ευρύτερο σχεδιασμό, δεν ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες που έχουν ανάγκη η Αττική και οι πολίτες της.
Παρά τα διαρκώς επιδεινούμενα προβλήματα, τις νέες προκλήσεις και ανάγκες, υπάρχουν δυστυχώς πολιτικές δυνάμεις που εγκλωβισμένες στα αδιέξοδα της μικροπολιτικής τους ακυρώνουν το αυτοδιοικητικό περιεχόμενο των Περιφερειακών εκλογών αυτών δίνοντας δημοψηφισματικό χαρακτήρα σε αυτές. Η επιλογή τους αυτή, εκτός του ότι αναπαράγει συντηρητικές, αναχρονιστικές λογικές και πρακτικές που μετέτρεψαν την αυτοδιοίκηση σε “μακρύ χέρι” του κράτους και την οδήγησαν στα σημερινά αδιέξοδα, δείχνει ότι υποτάσσουν τα πάντα στο κομματικό τους συμφέρον και ότι αγνοούν τις δυνατότητες των Περιφερειών στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας.
Η «Παρέμβαση για την Αττική» καταθέτει μια εναλλακτική πρόταση για το ρόλο της Περιφέρειας στην στήριξη των πολιτών, στην αναπτυξιακή διαδικασία, στην προστασία των δημόσιων αγαθών, του περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου, στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και του κομβικού της ρόλου στην προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση.
Παρά το ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας και τους θεσμικούς και οικονομικούς περιορισμούς, υπάρχουν οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες να αναδειχθούν προοδευτικές πολιτικές.
Επιδιώκουμε τη συσπείρωση πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων από την αυτοδιοίκηση, τον προοδευτικό πολιτικό χώρο, την Δημοκρατική αριστερά, των οικολόγων, των συλλογικοτήτων από την κοινωνία των πολιτών, καθώς και δυνάμεων που αποδεσμεύονται από τις πολιτικές του δικομματισμού. Τους πολίτες, που οραματίζονται την Περιφέρεια Αττικής ως:
Κινητήρια δύναμη της παραγωγικής ανασυγκρότησης της Αττικής και της χώρας γενικότερα με αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Σημείο αναφοράς, σχεδιασμού και υλοποίησης έργων βιώσιμης ανάπτυξης, όπου το περιβάλλον θα διαπερνά τον πυρήνα κάθε αναπτυξιακής διαδικασίας.
Μοχλό στήριξης για την κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα με ενεργητικές πολιτικές στρατηγικού προσανατολισμού, εκπαίδευσης, κατάρτισης, καινοτομίας
Φορέα στήριξης της απασχόλησης με έμφαση στην κοινωνική οικονομία και στον πολιτισμό .
Φορέα συνεργασίας και δικτύωσης των δράσεων κοινωνικής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Προωθητική δύναμη για την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Αττικής και στόχο την ενίσχυση του τουρισμού καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Υπερασπιστή της δημοκρατίας, των ατομικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ενεργό πρωταγωνιστή της προσπάθειας για επαναθεμελίωση της σχέσης της πολιτικής με τον πολίτη με θεσμούς συμμετοχής και διαφάνειας και διαρκή διαβούλευση για τις αποφάσεις.
 
Καλούμε όλους τους πολίτες που συμπιέζονται από την κρίση, προβληματίζονται για τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και αναζητούν διέξοδο, να συμμετέχουν στην προσπάθεια μας και να υποστηρίξουν στις περιφερειακές εκλογές το ψηφοδέλτιο μας με στόχο την βιώσιμη διέξοδο της Αττικής από την κρίση.
Μαρία Γιαννακάκη
Υποψήφια Περιφερειάρχης Αττικής
 
Παρέμβαση για την Αττική


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png