Υπουργείο Εσωτερικών. Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 εντός Επικράτειας.

Οι γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, που έχουν κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο με το π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) και τις διατάξεις του ν. 4648/2019 «Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας» (Α΄ 205), οι οποίες ρυθμίζουν αναλυτικά τα σχετικά θέματα. 

Διευκρινίζεται ότι, επειδή αυτές οι εκλογές διεξάγονται µέσα σε δεκαοκτώ (18) μήνες από τις προηγούµενες, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις εκλογής βουλευτών µε σταυρό προτιµήσεως, αλλά οι διατάξεις περί σειράς καταλήψεως εδρών (λίστα) του π.δ. 152/1985, καθώς οι υποψήφιοι αναγράφονται υποχρεωτικά με τη σειρά που προτείνονται από τον υπεύθυνο του κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων ή των ανεξάρτητων υποψηφίων, σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 35 του 2 π.δ. 26/2012.

Στην παρούσα εγκύκλιο περιγράφονται όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας, οι αρμοδιότητες και οι ενέργειες όλων των συντελεστών, ενώ αναφέρονται και οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προθεσμίες, μέσα στις οποίες οι τελευταίοι οφείλουν να ενεργήσουν.

Επισημαίνεται ότι αρμόδιος για την οργάνωση και τη διενέργεια των εκλογών σε κάθε εκλογική περιφέρεια (νομό) είναι ο Αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας της έδρας του, ενώ αρμόδιος για όλους τους δήμους του νομού Αττικής είναι ο Περιφερειάρχης Αττικής (άρθρο 132 του π.δ. 26/2012).

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png