Η Μαρία Ρεπούση για το κλείσιμο των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών σε 16 νησιά.

Μαρία Ρεπούση. Βουλευτής Α’ Πειραιά. Ανακοίνωση.
Θέμα: Κλείσιμο Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών σε 16 νησιά.

Κατανοούμε την προσπάθεια αναδιοργάνωσης της λειτουργίας των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) που υπαγορεύεται από τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας αλλά εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας για την κατάργηση των ΔΥΟ στα νησιά.

Ο σχεδιασμός ενοποίησης και αναδιοργάνωσης των ΔΥΟ θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας και της δυσκολίες της προσβασιμότητας για κάποια νησιά. Ο νησιωτικός χαρακτήρας της χώρας δεν εξυπηρετείται από οριζόντια μέτρα. Οι κάτοικοι των νησιών δεν έχουν συχνά το χειμώνα δυνατότητες μετακίνησης και οι υπηρεσίες τους είναι απαραίτητες. Διαφορετικά τα νησιά κινδυνεύουν να ερημώνουν το χειμώνα.

Η κυβέρνηση οφείλει να επανεξετάσει το κλείσιμο των ΔΥΟ και στη βάση του κριτηρίου της νησιωτικότητας.