Ερώτηση από το Βουλευτή Πειραιά και Νήσων κ. Παναγιώτη Μελά, σχετικά με το πρόβλημα της πληρωμής Ιατρών και Φαρμακοποιών.

ΘΕΜΑ: Ανάγκη ρύθμισης του θέματος της πληρωμής των φαρμακοποιών και των ιατρών του ΕΟΠΥΥ για να μη δημιουργηθούν δυσάρεστα προβλήματα με την υγεία των ασφαλισμένων.

Μεγάλο  πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στους ασφαλισμένους  του ΕΟΠΥΥ, λόγω της μη χορήγησης φαρμάκων επί πιστώσει, αλλά και λόγω της στάσης εργασίας των ιατρών του ΕΟΠΥΥ.

Οι  Φαρμακοποιοί και οι ιατροί, προέβησαν στην ενέργεια αυτή, μη αντέχοντας άλλο την οικονομική τους πίεση, αφού ο ΕΟΠΥΥ τους οφείλει πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Δεν είναι δυνατόν οι Φαρμακοποιοί να εξοφλούν τα φάρμακα στους προμηθευτές, με άμεση καταβολή χρημάτων, να τα χορηγούν ακολούθως στους ασφαλισμένους, και ο ΕΟΠΥΥ να καθυστερεί πολύ την πληρωμή τους.

Ακόμη, τα ασφαλιστικά ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ οφείλουν μεγάλα χρηματικά ποσά και στους φαρμακοποιούς και στους ιατρούς για τα έτη 2010 και 2011, ενώ, έχουν πληρωθεί οι φόροι, τα φάρμακα και ο ΦΠΑ, και χρήματα δεν έχουν λάβει.

Έτσι, πολλοί από τους ασφαλισμένους ασθενείς, λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης αδυνατούν να αγοράσουν τα απαραίτητα φάρμακα, πράγμα που αποβαίνει εις βάρος της υγείας τους.

Επιβάλλεται να δοθεί το γρηγορότερο  λύση για την προστασία της υγείας των πολιτών, και λύσεις υπάρχουν!

Τα χρήματα που παρακρατούνται από τους ασφαλισμένους των ταμείων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να αποδίδονται απευθείας στον ΕΟΠΥΥ, αφού ο ΕΟΠΥΥ έχει την ευθύνη της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης.
Να γίνει συμψηφισμός των υφισταμένων χρεών του ΕΟΠΥΥ προς φαρμακοποιούς και ιατρούς, με το φόρο και το Φ.Π.Α. που πληρώνουν.
Να γίνει προσπάθεια συνεννόησης με τις φαρμακευτικές εταιρείες, ώστε οι φαρμακοποιοί να πληρώνουν τα φάρμακα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που θα τους καταβάλλει τα οφειλόμενα ο ΕΟΠΥΥ.
Να δοθούν στον ΕΟΠΥΥ τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που τώρα είναι στα χέρια του ΤΥΔΚΥ και του ΤΑΥΤΕΚΩ, ενώ ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ.

Μετά  ταύτα ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Θα προβεί η Κυβέρνηση άμεσα και αποτελεσματικά στην επίλυση του προβλήματος που έχει σχέση με την υγεία και τη ζωή των πολιτών;

2. Θα υλοποιήσει  τις ανωτέρω προτάσεις,  ώστε να υπάρξει  μια ανάσα και  στους ιατρούς  και στους φαρμακοποιούς, και κυρίως στους ασφαλισμένους ασθενείς;  

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΕΛΑΣ