Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14-02-2019 και ώρα 13:00 η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Αίγινας κ. Δημητρίου Μούρτζη .
Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Δικτύου στον Πειραιά (Φίλωνος 91, 4ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1 ο : Ενημέρωση για το αίτημα Τεχνικής Βοήθειας για την ωρίμανση έργων προς την ΕΥΔ Αττικής. Εισηγητής Δημήτριος Μούρτζης
Θέμα 2 ο : Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του τοπικού προγράμματος.
2.1. Πορεία αξιολόγησης των δημοσίων παρεμβάσεων.
2.2. Διαδικασία για την πρόσκληση των ιδιωτικών παρεμβάσεων.
Εισηγητές Μαρίνης Μπερέτσος και Στράτος Χαρχαλάκης
Θέμα 3 ο : Έγκριση δαπάνης για αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης της 1ης
πρόσκλησης παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα και της 1ης πρόσκλησης
παρεμβάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα. Εισηγητής Μαρίνης Μπερέτσος
Θέμα 4 ο : Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συμβουλών και
υποστήριξης του λογιστηρίου. Εισηγητής Μαρίνης Μπερέτσος
Θέμα 5 ο : Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης
εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη του σχεδιασμού ολοκληρωμένων
συστημάτων πληροφόρησης και υποστήριξης επισκεπτών και τοπικού
πληθυσμού. Εισηγητής Μαρίνης Μπερέτσος
Θέμα 6 ο : Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. Εισηγήτρια Αικατερίνη Φωτάκη
Θέμα 7 ο : Έγκριση ένταξης εγγεγραμμένων στον Κατάλογο προμηθευτών και
παρεχόντων υπηρεσιών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων του Δικτύου
Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, για την υλοποίηση των ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων. Εισήγητρια Αικατερίνη Φωτάκη
Θέμα 8 ο : Αλλαγή ωραρίου προσωπικού Διοικητικής Υποστήριξης Δικτύου. Εισηγητής Μαρίνης Μπερέτσος
Θέμα 9 ο : Αλλαγή διαχειριστή στο σύστημα ΟΠΣΑΑ Εισηγήτρια Αικατερίνη Φωτάκη
Θέμα 10 ο : Λοιπά θέματα. Εισηγητής Μαρίνης Μπερέτσος


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png