Δήμος Αίγινας. Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Αίγινας.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.

Ο Δήμος Αίγινας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ενταγμένη στο ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 πράξη με τίτλο "Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Αίγινας".

Η πράξη προϋπολογισμού 24.304,00€ εντάχθηκε με την υπ’ αριθ’ 916/23.3.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής στο ΕΠ «Αττική» 2014-2020 (ισχύουσα τροποποίηση η υπ’ αριθ. 3782/27.12.2021 απόφαση), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ολοκληρώθηκε στις 22/09/2021.

Ως προς το αντικείμενο της, η συγκεκριμένη πράξη αφορούσε στην επικαιροποίηση του ΤΟ.Σ.Δ.Α. ώστε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις του ενωσιακού και εθνικού θεσμικού πλαισίου, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη και αειφόρος διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Τέλος, κατόπιν σχετικού αιτήματος γνωμοδότησης από το Δήμο Αίγινας, ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Ν. Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.), με την υπ’ αριθ. 154/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του, παρείχε θετική γνωμοδότηση επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αίγινας.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png