Πρόσκληση Δημάρχου Αίγινας  στους εκπροσώπους κομμάτων και κομματικών συνδυασμών, που συμμετέχουν στις  ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024.

Πρόσκληση Δημάρχου Αίγινας  στους εκπροσώπους κομμάτων και κομματικών συνδυασμών  που συμμετέχουν στις  ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 σε κοινή σύσκεψη την Τρίτη 14 Μαΐου 2024 και ώρα 13:30’ στο Γραφείο Δημάρχου (Οινώνης 3, 1ος όροφος), με θέμα τον καθορισμό του τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους κατά τις προσεχείς εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α/11-04-2014) «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις».
2. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 118 του Π.Δ 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α΄) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4 και 5 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α) «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ’ αρ. 17409 (ΦΕΚ 1450/Β/4-03-2024) «Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.».
6. Το ΠΔ 18/24ΦΕΚ 50/Α6-4-2024, περί ορισμού ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
7. Την ΑΔΣ 1669/20-11-2023.

ΚΑΛΕΙ

Τους εκπροσώπους κομμάτων και κομματικών συνδυασμών που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, σε κοινή σύσκεψη την Τρίτη 14 Μαΐου 2024 και ώρα 13:30’ στο Γραφείο Δημάρχου (Οινώνης 3, 1ος όροφος), με θέμα τον καθορισμό του τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους κατά τις προσεχείς εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png