Δόθηκε στη δημοσιότητα ο Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ΔΑΟΑ.


 
Δόθηκε στη δημοσιότητα ο Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων που επεξεργάστηκε ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Αίγινας. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, ο πρόεδρος του ΔΑΟΑ κύριος Σταμάτης Μαρμαρινός, αφού εισηγήθηκε το θέμα στα μέλη του Δ.Σ. ενημέρωσε ότι μετά από συζητήσεις τόσο μαζί τους, όσο και σε συνεργασία με άλλους φορείς συνέταξαν τον κανονισμό ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση, είναι απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού. Αφού ψηφίστηκε από το Δ.Σ. κοινοποιήθηκε στους αρμόδιους φορείς, καθώς και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου για την οριστική έγκριση του.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal


Στην απόφαση ο κύριος Μαρμαρινός τονίζει ότι για την σύνταξη του κανονισμού λήφθηκαν υπόψιν όλες οι παράμετροι του ισχύοντος αθλητικού νόμου, ενώ τυχόν παρατηρήσεις και τροποποιήσεις θα ληφθούν υπόψιν και θα συμπεριληφθούν στην οριστική σύνταξή του. Η ανάρτηση του κανονισμού, αφορά ακριβώς σε αυτή τη δυνατότητα που δίνει η απόφαση του ΔΑΟΑ. Η έγκριση του κανονισμού έγινε ομόφωνα και υπογράφεται από τον πρόεδρο κύριο Σταμάτη Μαρμαρινό και τα μέλη του Δ.Σ. ΔΑΟΑ Βασίλη Ζαμπέλη, Πέτρο Μπούργο, Παναγιώτη Ζαραβέλλα, Παναγιώτα Μωρόγιαννη, Νικόλαο Κάτσα και Κυριάκο Τρίμη.


Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png