Λήψη μέτρων για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του γηπέδου. Τι αποφάσισε το Δ.Σ. του ΔΑΟΑ.

 
Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, το έγγραφο από το πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας, από τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε ένα μήνα πριν, δηλαδή στις 7 Ιουνίου 2022.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η απόφαση αφορά τη συζήτηση στο θέμα: "Λήψη μέτρων για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του γηπέδου". Η συνεδρίαση έγινε στο μεσοδιάστημα της περιόδου, όπου το Δημοτικό Στάδιο Αίγινας ήταν κλειστό για τους πολίτες, δηλαδή από τις 25 Μαΐου 2022, έως τις 16 Ιουνίου 2022.
 
 
Σύμφωνα με το απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίασης: Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του θέματος ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου πως τους τελευταίους τρεις μήνες λαμβάνουν χώρα εντός του γηπέδου περιστατικά βανδαλισμού και φθορών των εγκαταστάσεών του από άτομα νεαρής ηλικίας, οι οποίοι εισέρχονται σε αυτό παρανόμως και πέραν του ωραρίου λειτουργίας του, όχι με σκοπό την άθληση αλλά για λόγους ψυχαγωγίας με συνοδή κατανάλωση αλκοόλ, δυνατή μουσική και διαφόρων άλλων δραστηριοτήτων, οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με τον συγκεκριμένο χώρο.
 
Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και εκτός του γηπέδου, τα ανωτέρω ανήλικα άτομα προβαίνουν σε εξυβρίσεις, χειρονομίες, χειροδικίες μεταξύ των καθώς και σε ρίψη πετρών και άλλων αντικειμένων.
Μάλιστα, τα προαναφερόμενα άτομα έχουν προβεί επανειλημμένως σε απειλές καθώς και σε λεκτικές και όχι μόνο επιθέσεις προς την προσωρινά ορισμένη φύλακα του σταδίου, η οποία μου έχει εκφράσει την δυσαρέσκειά της, την αδυναμία της να ελέγξει τα άτομα αυτά καθώς και την ανησυχία της για την σωματική της ακεραιότητα.
 
Συναφώς, γίνεται αντιληπτό ότι υφίσταται μια απερίγραπτη και παράνομη κατάσταση η οποία δεν δύναται να ελεγχθεί ή να περιορισθεί από τους υπαλλήλους του Δήμου Αίγινας. Ουκ ολίγες φορές, εγώ ο ίδιος προσπάθησα να τους συνετίσω, τούτο όμως κατέστη αδύνατο· αντ’ αυτού δέχθηκα εξύβριση και απειλές.
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και υπό το πρίσμα της θέλησης όλων μας να υπάρχει τάξη, ασφάλεια και εξάλειψη προαναφερθέντων ενεργειών, οι οποίες δυναμιτίζουν την παιδεία, την άθληση και την εμπιστοσύνη των πολιτών, προτείνετε:
 
• την αξιοποίηση των καμερών ασφαλείας που ήδη υφίστανται στο χώρο προκειμένου να καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο.
• Την γνωστοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης και την υποβολή έγγραφου αιτήματος προς την αστυνομική διεύθυνση Αίγινας προκειμένου να προβεί στις κατά λόγο αρμοδιότητάς της ενέργειες ,προκειμένου να  επανέλθει η  έννομη τάξη στο δημοτικό στάδιο Αίγινας.

Τα μέλη του ΔΣ άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου, έλαβαν γνώση του αιτήματος και μετά από διαλογική συζήτηση  αποφασίζουν ομόφωνα και
εγκρίνουν προκειμένου να διασφαλιστεί η έννομη τάξη και η ασφαλής λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου
 
• τη λειτουργία των καμερών προκειμένου να παρακολουθείται ο χώρος σε πραγματικό χρόνο.
• Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΔΣ, να προχωρήσει στην υποβολή έγγραφου αιτήματος προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αίγινας προκειμένου να προβεί στις κατά λόγο αρμοδιότητάς της ενέργειες ,προκειμένου να επανέλθει η έννομη τάξη στο δημοτικό στάδιο Αίγινας.
 
Έκδοση καρτών εισόδου για το έτος 2022.
 
Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκε ένα ακόμη θέμα, που αφορούσε στην "Έκδοση καρτών εισόδου για το έτος 2022". Το ζήτημα, προφανώς, σχετίζεται άμεσα με την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού σταδίου της Αίγινας, όπως έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 
Σύμφωνα με το απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίασης:  Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του θέματος ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου πως προκειμένου να γίνει χρήση των καρτών εισόδου, θα πρέπει να αποκτηθεί νέος κατάλληλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός ( μηχανισμός) έκδοσης καρτών.

Για την προμήθεια του εξοπλισμού αυτού θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη έρευνα αγοράς, ώστε να επιτευχθεί η οικονομικότερη αλλά και η αρτιότερη από τεχνικής άποψης προσφορά, έτσι ώστε ο ΔΑΟΑ να προχωρήσει στην διαδικασία προμήθειας αυτού, βάσει του νομικού πλαισίου περί προμηθειών.
 
Αφού ολοκλήρωσε την εισήγηση του ζήτησε από τα μέλη να τοποθετηθούν σχετικά.
 
Τα μέλη του ΔΣ άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου, έλαβαν γνώση του αιτήματος κρίνουν επιβεβλημένη την ανάγκη έκδοσης καρτών εισόδου για το 2022 και δέχονται την ανάγκη προμήθειας του κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού έκδοσης καρτών. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο περί προμηθειών απαιτείται η έρευνα αγοράς του προς προμήθεια αγαθού και για τους λόγους αυτούς και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζουν ομόφωνα και
 
• εγκρίνουν την προμήθεια νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (μηχανήματος) έκδοσης καρτών εισόδου
• αναθέτουν στον Πρόεδρο του Δ.Σ να προβεί στην έρευνα αγοράς του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (μηχανήματος) έκδοσης καρτών εισόδου.
 
Οι αριθμοί των δύο παραπάνω αποφάσεων είναι 15/2022 και 16/2022 αντίστοιχα.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png