Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

Η πρόσκληση

Προσκαλείσθε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 26 Αυγούστου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στον χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας που βρίσκεται στην πόλη της Αίγινας (οδός Φανερωμένης), για την πραγματοποίηση: «απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Η ανακοίνωση

Ανακοινώνεται ότι στις 26 Αυγούστου 2015 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 19:00΄ θα πραγματοποιηθεί σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας (οδός Φανερωμένης- πόλη Αίγινας) ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. Κατά την ειδική αυτή δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη των Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικής Κοινότητας του Δήμου. Κάθε φορέας, δημότης κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη Συνεδρίαση αυτή.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Πρόσκληση προς τους κατοίκους, συνδικαλιστικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς του Δήμου Αίγινας

Προσκαλείσθε στις 26 Αυγούστου 2015 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 19:00΄ στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας (οδός Φανερωμένης- πόλη Αίγινας) όπου θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. Κατά την ειδική αυτή δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε φορέας, δημότης κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου