Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 1η Φεβρουαρίου 2016.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 1η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:45΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία για το έτος 2016», λόγω του ότι η διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη.
        Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων για το έτος 2016-2017, λόγω του ότι η διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη.
        Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας η οποία αφορά την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του, για το οικ. έτος 2016.
  Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Μαρμαρινός Σταμάτης           

Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του, για το οικ. έτος 2016.
      Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Μαρμαρινός Σταμάτης


Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου:  «Εκσυγχρονισμός σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Αίγινας»
        Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Αποχέτευση ακάθαρτων υδάτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αίγινας»
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου