Σωκράτης Δούκας. Αίτημα για επείγουσα σύγκλιση δημοτικού συμβουλίου Αίγινας με θέμα: υγεία, διακομιδές ασθενών, ελικοδρόμιο.

Κύριε πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας,
Ζήτω την κατεπείγουσα σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου Αίγινας με θέμα: υγεία, διακομιδές ασθενών, ελικοδρόμιο.