Παρελήφθη η μελέτη για τον Περιφερειακό. Μια πρώτη παρουσίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.


Ένα από τα θέματα της σημερινής συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω απαρτίας, ήταν η έγκριση παραλαβής της μελέτης: "Μελέτη Περιφερειακής Οδού Πόλης Αίγινας". Αν και η συνεδρίαση δεν έγινε, οι δημοτικοί σύμβουλοι που βρέθηκαν στην αίθουσα, παρακολούθησαν μία παρουσίαση της μελέτης από την πολιτικό μηχανικό της Περιφέρειας κυρία Ευφροσύνη Φούφλια.