Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα 9 Αυγούστου 2018.

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 09η του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:45΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία των εγκαταστάσεων του βόρειου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης νήσου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος
3. Κατανομή επιχορήγησης για τις ανάγκες επισκευής - συντήρησης των σχολικών κτηρίων έτους 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Δέδες Ευάγγελος

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.  
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Στυλιανός Θεριανός