Πρόσκληση απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2017.

Προσκαλείσθε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 27 Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ στον αύλειο χώρο του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δήμου Αίγινας που βρίσκεται επί της οδού Σπ. Ρόδη 16 στην πόλη Αίγινας για την πραγματοποίηση του:


«απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2017»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Στυλιανός Θεριανός