Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας 9ης Αυγούστου 2018.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με κεντρικό θέμα: "Έγκριση μελέτης με τίτλο: "Παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία των εγκαταστάσεων του βόρειου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης νήσου Αίγινας". Στα videos που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.