Ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του αγωγού.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο θέμα "Περί ορισμού νέου εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου: "Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ", ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παναγιώτης Κουκούλης ορίστηκε ως τακτικό μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης που προβλέπεται στους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

Αναπληρωτής του κ. Παναγιώτη Κουκούλη ορίστηκε ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Νικόλαος Βλαστός. Αριθ. αποφ. 147/2019