Η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας για τον προϋπολογισμό.


Η δεύτερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ήταν ειδική με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2020.
2. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου  Αίγινας έτους 2020.