Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Αίγινας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Αττικής.

20240131_162640-klirosi-peda.jpg
Στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2024, συζητήθηκε το θέμα της εκλογής εκπροσώπων του Δήμου Αίγινας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Αττικής.


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 Π.Δ. 75/2011, μέχρι την 16η Ιανουαρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου, το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου του, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ. 

Ο αριθμός εκπροσώπων που αναλογούν στον Δήμο Αίγινας είναι – εκτός του Δημάρχου Αίγινας, που είναι ex officio μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔΑ – ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας καταρτίστηκε συνδυασμός με την ονομασία «Αίγινα Αποφασίζεις ξανά!» στον οποίο έθεσαν υποψηφιότητα ο κ. Καραγιάννης Δημήτριος του Ευαγγέλου και ο κ. Τζίτζης Φίλιππος του Γεωργίου. 

Ακολούθως, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας έλαβαν το ψηφοδέλτιο που συγκρότησε ο επιτυχών συνδυασμός. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας να προβούν στην εκλογή των εκπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής με μυστική ψηφοφορία. Κάθε δημοτικός Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους τόσους, μέχρι όσους εκλέγει η πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.Α. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, τα οποία έχουν ως εξής:


Υποψήφιοι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας:

  1. Καραγιάννης Δημήτριος του Ευαγγέλου έλαβε 7 ψήφους
  2. Τζίτζης Φίλιππος του Γεωργίου έλαβε 7 ψήφους, ενώ βρέθηκε κι ένα άκυρο ψηφοδέλτιο.

Ακολούθησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων, διά της επιλογής κλήρου, προκειμένου να διαμορφωθεί η σειρά των τακτικών και αναπληρωματικών μελών. Μετά το πέρας της κλήρωσης, αναδείχθηκε από την πλειοψηφία ο εκπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. ο κ. Τζίτζης Φίλιππος με αναπληρωματικό τον κ. Καραγιάννη Δημήτριο.  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κ. Τζίτζης Φίλιππος, συνοψίζοντας, ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με τα οποία: εκπρόσωποι του Δήμου Αίγινας στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής, ορίζονται ο Δήμαρχος Αίγινας Ιωάννης Ζορμπάς, ως τακτικό μέλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι από την πλειοψηφία (Αίγινα Αποφασίζεις ξανά!) ο κ. Τζίτζης Φίλιππος ως τακτικό μέλος, και ο κ. Καραγιάννης Δημήτριος ως αναπληρωματικό μέλος.Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png