Καθορίστηκε ο τρόπος κατανομής και η χρήση των χώρων, για την προβολή των πολιτικών κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών.

dimotiko-simvoulio-praktiko-eklogon.jpg

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2024, ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό με το οποίο καθορίζεται ο τρόπος κατανομής και χρήσης των χώρων προβολής στα πολιτικά κόμματα ή στους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Ακολουθεί το κείμενο του πρακτικού:

Σήμερα την 13η Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, κατόπιν προσκλήσεως του Δημάρχου, κ. Ζορμπά
Ιωάννη, έγινε στο δημοτικό κατάστημα Αίγινας σύσκεψη με θέμα την κατανομή των κοινοχρήστων
δημοτικών χώρων για την προβολή των συνδυασμών των υποψηφίων καθώς και τον καθορισμό του
τρόπου χρήσης των χώρων αυτών κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 511 και με
αρ. πρωτ. 37510/02-05-2023 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΚΥ146ΜΤΛ6-91Γ) και την υπ’ αριθμόν 17409/23-02-
2024 απόφαση της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 1450 / τ. Β΄ / 04.03.2024).

Στη σύσκεψη αυτή παραστάθηκαν ο Δήμαρχος κ. Ζορμπάς Ιωάννης και οι παρακάτω εκπρόσωποι
των πολιτικών κομμάτων/συνασπισμών πολιτικών κομμάτων: 

  • Παναγιώτης Κασιμάκης, Πρόεδρος Τοπικής Οργάνωσης: του κόμματος «Νέα Δημοκρατία».
  • Ιωάννης Κληρονόμος, εκπρόσωπος του κόμματος: «Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς –Προοδευτική Συμμαχία».
  • Βασιλική Καμήλου, εκπρόσωπος του κόμματος: «Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Προοδευτική Συμμαχία».
  • Δήμητρα Στάθη, εκπρόσωπος του κόμματος: «ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ».
  • Αντώνιος Ντελής, εκπρόσωπος του κόμματος: «ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ».
  • Ζέτα Γκούτου, εκπρόσωπος του κόμματος: «ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ».
  • Ευαγγελία Λυκούρη, εκπρόσωπος του κόμματος: «Κομμουνιστικό Κόμματος Ελλάδος».

Κατά την έναρξη της σύσκεψης αναγνώστηκαν από τον πρακτικογράφο και συμφωνήθηκε να γίνουν
σεβαστά τα εξής:

Η προβολή των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων στους χώρους που διατίθενται
γίνεται μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια που έχουν κατασκευάσει οι δήμοι ή σε προσωρινά και
κινητά που κατασκευάζονται και τοποθετούνται με δαπάνες των συνδυασμών.

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η τοποθέτηση από τους συνδυασμούς, καλαίσθητων περιπτέρων ή άλλων
κατασκευών στους χώρους που τους διατίθενται, των οποίων οι διαστάσεις δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερες από 2Χ2Χ2 μέτρα καθώς και τροχόσπιτα που το μήκος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
τέσσερα μέτρα. Στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η χρήση μεγαφωνικών συσκευών.

Με τον ίδιο τρόπο διατίθενται τα σταθερά πλαίσια της εμπορικής διαφήμισης που έχουν τοποθετηθεί
σε κοινόχρηστους χώρους.
Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό ή αεροπανό ή άλλων αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και
λοιπούς χώρους.
Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σημαιών και γενικά προεκλογικού διαφημιστικού υλικού, από
πλαστική ύλη, επειδή το υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιμο και επιβαρύνει το περιβάλλον. Ομοίως
απαγορεύεται η ρίψη διαφημιστικών φυλλαδίων προς αποφυγήν της ρύπανσης και της απόφραξης
των φρεατίων.
Επίσης απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών
χώρων.
Επιτρέπεται η χρήση φωτεινών διαφανειών (σλάιντς) σε ανοικτούς χώρους που καθορίζονται από τα
δημοτικά συμβούλια, με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων
και δεν δημιουργούνται γενικά οποιασδήποτε μορφής προβλήματα για την ασφαλή κυκλοφορία.
Οι συνδυασμοί καθώς και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι οφείλουν να φροντίζουν για την ευπρεπή
εμφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν.
Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και τα τροχόσπιτα που τυχόν τοποθετήσουν οι συνδυασμοί,
πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα τους, μέσα σε πέντε ημέρες από την ημέρα των εκλογών.

Κατόπιν διαλόγου η προτεινόμενη κατανομή χώρων για προεκλογική προβολή κατά μήκος της
παραλιακής ζώνης της πρωτεύουσας του νησιού έχει ως εξής:

Ο κ. Κασιμάκης εισηγήθηκε, για λογαριασμό του κόμματος «Νέα Δημοκρατία», την κατάληψη του
χώρου έναντι των καφέ «ΟΙΝΟΗ» και «MIRALICE».

Ο κ. Κληρονόμος και η κα Καμήλου εισηγήθηκαν, για λογαριασμό του κόμματος «Συνασπισμού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Προοδευτική Συμμαχία», την κατάληψη του χώρου έναντι των
καταστημάτων «MIRALICE» και «PIZZA VENUS».

H κ. Στάθη εισηγήθηκε, για λογαριασμό του κόμματος «ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ», την κατάληψη του
χώρου έναντι του καφέ «Παναγάκης».

Ο κ. Ντελής και η κα Γκούτου εισηγήθηκαν, για λογαριασμό για λογαριασμό του κόμματος «ΝΕΑ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ», την κατάληψη του χώρου έναντι του καφέ «ΑΙΑΚΕΙΟΝ».

Η κ. Λυκούρη εισηγήθηκε για λογαριασμό του κόμματος «ΚΚΕ», την κατάληψη του χώρου δεξιά του
Συνεταιρισμού.

Εν συνεχεία ο κ. Κασιμάκης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι για λογαριασμό του κόμματος
«Νέα Δημοκρατία», θα τοποθετηθούν κινητά πλαίσια – stands – και στις Δημοτικές Κοινότητες του
νησιού. Ειδικότερα, η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας πλησίον
της τερματικής στάσης λεωφορείου.

Επιπροσθέτως ο κ. Κληρονόμος και η κα Καμήλου ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους ότι για
λογαριασμό του κόμματος «ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία», θα τοποθετηθούν κινητά πλαίσια –
stands – και στις Δημοτικές Κοινότητες του νησιού. Ειδικότερα, η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί:
στη Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης έμπροσθεν του κτιρίου της Δημοτικής Κοινότητας, στη Δημοτική
Κοινότητα Βαθέως έμπροσθεν της εισόδου του λιμένα στη Σουβάλα, στη Δημοτική Κοινότητα
Μεσαγρού έναντι του κτιρίου της Δημοτικής Κοινότητας και στην Αγία Μαρίνα έναντι της επιχείρησης
«Κυριακάκης», στη Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας έναντι του καφέ «Λιοτρίβι».

Παρομοίως η κα Στάθη ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι για λογαριασμό του κόμματος
«ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ», θα τοποθετηθούν κινητά πλαίσια – stands – και στις Δημοτικές Κοινότητες του
νησιού. Ειδικότερα, η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί: στη Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης έμπροσθεν
του κτιρίου της Δημοτικής Κοινότητας, στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέως έναντι του αρτοποιείου
«Γέφυρα», στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού έναντι του κτιρίου της Δημοτικής Κοινότητας και στη
Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας κατά την είσοδο στο λιμένα.

Παρομοίως ο κ. Ντελής και η κα Γκούτου ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους ότι για λογαριασμό
του κόμματος «ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ», θα τοποθετηθούν κινητά πλαίσια – stands – και στις Δημοτικές
Κοινότητες του νησιού. Ειδικότερα, η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί: στη Δημοτική Κοινότητα
Κυψέλης έμπροσθεν του κτιρίου της Δημοτικής Κοινότητας, στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέως
έμπροσθεν του parking Σουβάλας, και στη Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας κατά την έναρξη του
πεζοδρόμου κατά την είσοδο στο λιμένα.

Τέλος κ. Λυκούρη ενημέρωσε ότι η κεντρική προεκλογική ομιλία του κόμματος «ΚΚΕ»
προγραμματίζεται για το Σάββατο 1 Ιουνίου 2024 και περί ώρας 19:00 στην παλαιά προβλήτα.

Παναγιώτης Κασιμάκης
Ιωάννης Κληρονόμος
Βασιλική Καμήλου
Δήμητρα Στάθη
Αντώνιος Ντελής
Ζέτα Γκούτου
Ευαγγελία Λυκούρη


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png