Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Ιουνίου 2024.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, την 11η του μηνός Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 19:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. Περί έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Αίγινας, έπειτα από την κατάργηση του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Αίγινας (ΔΑΟΑ)» και τη λύση του ΝΠΙΔ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας (ΚΕΔΑ)». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. Σύσταση Επιτροπής για την διοργάνωση του Φεστιβάλ Φιστικιού έτους 2024. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3. Σύσταση Επιτροπής για τον προγραμματισμό και διοργάνωση εκθέσεων στη Δημοτική Πινακοθήκη. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Περί έγκρισης υποβολής αιτήματος για την επικαιροποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΤΘ/ ΓΔΥΑ/ΑΤΥ/ΤΜΑΕ/143689/7029/895/135/31-7-2015 έγκρισης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) αναφορικά με το έργο «Κατασκευή Κλειστού Μεταλλικού Τυποποιημένου Γυμναστηρίου με υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγ. Ειρήνη Δήμου Αίγινας, στο ακίνητο ‘‘Γκίκα’’, επί της παραλιακής οδού Αίγινας-Πέρδικας», λόγω παραλαβής της μελέτης των αναθεωρημένων αρχιτεκτονικών σχεδίων του εν λόγω έργου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Μαρίνος
5. Έγκριση κατάταξης των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Αίγινας σε κατηγορίες. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Μαρίνος
6. Περί ορισμού μελών που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή εκτίμησης για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά ή εκποίηση ακινήτων του Δήμου για το έτος 2024. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
7. Περί καθορισμού ειδικού προστίμου (τέλους) αποθήκευσης αντικειμένων από αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 Β.Δ., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 5027/2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
8. Περί καθορισμού δαπάνης απομάκρυνσης και αποθήκευσης εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Π.Δ. 116/2004. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
9. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ τριμήνου έτους 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
10. Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Αίγινας που αφορά την τροποποίηση του τεχνικού του προγράμματος έτους 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α.
11. Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Αίγινας που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, έτους 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α.
12. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτήτριας του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Δήμο μας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
13. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητή του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Δήμο μας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φίλιππος Γ. Τζίτζης


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png