Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων 15ης Οκτωβρίου 2018.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) στις 15 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄ για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ (ΡΑΚΕΙΟ)
1. Λήψη απόφασης κατόπιν υποβολής αιτημάτων από τον κ. Τζώνη Γεώργιο σχετικά με το  μίσθιο ισογείου καταστήματος (κρεοπωλείο) επί της οδού Λ. Δημοκρατίας. (σχετ. η υπ.αρ. 12/2018 απόφαση)

1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π&Α ΚΑΠΠΟΥ
1.  Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του αγροτεμαχίου εκτάσεως 8.504,50 τ.μ στην περιοχή Λεοντίου Αίγινας,  όπου έχει κατασκευαστεί η κεντρική δεξαμενή ύδρευσης Νήσου Αίγινας και την αναδρομική απόδοση μισθίων στο Κληροδότημα από την ημερομηνία υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης κατασκευής της κεντρικής δεξαμενής (σχετ. η υπ. αρ. 5/2018 απόφαση και το υπ. αρ. πρωτ. 39650/2676/23-8-2018 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών)

1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ
      1.   Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ
      1.  Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ
      1.  Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
      1.  Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΚΙΚΑ
      1.  Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΚΑ
      1.  Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΤΖΗ
      1.  Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019.

Ο Δήμαρχος

Ως   Πρόεδρος της Διαχειριστικής  Επιτροπής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ