ΣΕΠΕΔΑ. Ενημέρωση σχετικά με τις αρμοδιότητες των σχολικών επιτροπών.

ΣΕΠΕΔΑ. Δελτίο Τύπου.
Σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει για τα προβλήματα του 2ου Νηπιαγωγείου Αίγινας όσον αφορά την επικινδυνότητα της αυλής και την αρμοδιότητα  αποκατάστασης των προβλημάτων, σαν Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας (ΣΕΠΕΔΑ), ενημερώνουμε τα παρακάτω:
1. Η ΣΕΠΕΔΑ μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει κάποιο σχετικό έγγραφο για  τα προβλήματα που απασχολούν το 2ο Νηπιαγωγείο, παρόλο που όπως μας προσκόμισε τελευταία ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Νηπιαγωγείου, έγγραφα υπάρχουν από 28-11-2017. Πιθανόν τα σχετικά έγγραφα να προωθήθηκαν στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και όχι στην ΣΕΠΕΔΑ.
2. Ο πρωταρχικός ρόλος της ΣΕΠΕΔΑ είναι η κατανομή των ποσών αναλογικά με τις αίθουσες και τους μαθητές στις 15 σχολικές μονάδες του νησιού. Με απόφαση της ΣΕΠΕΔΑ,  η οικονομική διαχείριση (λειτουργικές ανάγκες και μικροεπισκευές)σε όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά, Νηπιαγωγεία) εκτελούνται αυτόνομα από τα τριμελή  Συμβούλια Σχολικής Κοινότητας (Πρ/νη, εκπρόσωπος Συλλόγου  γονέων και εκπρόσωπος διδασκόντων) με χρήματα της επιχορήγησης που παίρνουν τα σχολεία για λειτουργικές ανάγκες καθώς και από ένα μικρό ποσό που δίνεται αποκλειστικά για επισκευές. Η ευθύνη και η αρμοδιότητα για επισκευές μεγάλης κλίμακας στο φέροντα οργανισμό, στις στέγες και στις εγκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων ανήκει στους αντίστοιχους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και, εφ’ όσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν, αυτό γίνεται  από τις οικείες περιφέρειες, με τις ανάλογες μελέτες και τις σχετικές πιστώσεις.
3. Σε περιπτώσεις που δεχτούμε αιτήματα από κάποια σχολεία που προέκυψαν λόγω εκτάκτων  προβλημάτων  (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές ή άλλες βλάβες) και αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο πρόβλημα με τα χρήματα της επιχορήγησης, λαμβάνουμε μέτρα ώστε στην επόμενη κατανομή χρημάτων να υπάρξει αύξηση του ποσού στο συγκεκριμένο σχολείο. Σε επισκευές μεγάλης κλίμακας το μόνο που μπορούμε είναι να προωθήσουμε κι εμείς τα αιτήματα  στους αρμόδιους και να πιέσουμε για τη λύση τους.
4.  Σαν ΣΕΠΕΔΑ πιστεύουμε ότι η αυτόνομη οικονομική διαχείριση κάθε σχολικής μονάδας είναι η πιο αποτελεσματική  και  διάφανη διαδικασία. Αποτελεσματική γιατί η  κάθε μονάδα  γνωρίζει τις ανάγκες της και μπορεί να τις θεραπεύσει άμεσα αφού διαθέτει χρήματα και διάφανη γιατί μέσω μιας γενικής  διαχείρισης μιας 7μελους επιτροπής για όλα τα σχολεία του νησιού θα δημιουργηθούν δικαιολογημένα παράπονα για μεροληπτική πολιτική προς κάποια σχολεία (κάτι που συμβαίνει  σε πολλές Σχολικές επιτροπές της πρωτεύουσας όπου η κατανομή χρημάτων είναι αυξημένη   για όσους είναι υποστηρικτές της εκάστοτε Δημοτικής αρχής ή γίνεται με προσωπικά ή  πολιτικά κριτήρια).
Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα για τις αρμοδιότητες των σχολικών Επιτροπών:
ΕΡΓΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: (παρ.4 του άρθρου 243 του Ν.3463/2006):
1.  Η διαχείριση των πιστώσεων που  διατίθενται για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων(θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.).
2. Η αμοιβή καθαριστριών.
3. Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
1. Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
2. Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.
Η ευθύνη και η αρμοδιότητα για επισκευές μεγάλης κλίμακας στο φέροντα οργανισμό, στις στέγες και στις εγκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων ανήκει στους αντίστοιχους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και, εφ’όσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν, ασκείται από τις οικείες νομαρχίες, οι οποίες επιχορηγούνται με τις σχετικές πιστώσεις. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τα μισθωμένα διδακτήρια, με την προϋπόθεση ότι η επισκευή ή η συντήρηση θα έχει αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των διαφόρων κτιριακών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη καταστάσεων επικίνδυνων για τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία των μαθητών και των εργαζομένων, μετά από πρόταση του διευθυντή του αντίστοιχου σχολείου. Η έγκριση της διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης για το σκοπό αυτόν γίνεται με απόφαση του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας (παρ.12 του άρθρου 5 του Ν.1894/1990).
ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΣΕΠΕΔΑ)
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Αικατερίνη Σαλπέα
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Αντώνης Ντελής
Ο ΤΑΜΙΑΣ : Γιώργος Σκαλτσιώτης
ΤΑ ΜΕΛΗ: Δημήτρης Καραγιάννης, Παύλος Ιωάννου, Ειρήνη Μπόγρη, Σταμάτης Μαρμαρινός