Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον διαγωνισμό της συντήρησης και λειτουργίας των κεντρικών δεξαμενών.


Σύμφωνα με ΑΔΑ που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο, η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε σήμερα μετά από κατεπείγουσα πρόσκληση του προέδρου της επιτροπής κ. Βαγγέλη Δέδε. Το θέμα της συνεδρίασης ήταν η έγκριση των πρακτικών, που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή για διαγωνισμού και αξιολόγησης για τον δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που αφορά στη "Συντήρηση και λειτουργία κεντρικών δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Αίγινας", μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο Aegina Portal.Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό και αποδέχθηκε τις προσφορές των δύο εταιριών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό: ΕΛΚΥΣΤΗΣ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία και Τεχνική Εταιρία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, αφού κρίθηκε ότι πληρούσαν τους όρους της διακήρυξης, και συνεχίζουν στο επόμενο στάδιο διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή της αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών. Το έργο είναι προϋπολογισμού 199.999 ευρώ με Φ.Π.Α 24%.

Η προσφορά της ΕΛΚΥΣΤΗΣ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ήταν 192.200 ευρώ και της ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 197.999 ευρώ.