Θετική η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ σε Πέρδικα και Δημαρχείο.


Θετική ήταν η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συνεδρίασε λίγες ημέρες πριν για την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Πέρδικα και Δημαρχείο. Η επιτροπή αποφάσισε να παραχωρηθούν δύο θέσεις στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α., στον περιφερειακό δρόμο Αγίου Σώζοντα, στην Πέρδικα για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με την με αριθμό 3/2018 απόφαση της Τ. Κ. Πέρδικας και θα διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο Aegina Portal.Σημαντική και αναγκαία είναι και η επόμενη απόφαση που αφορά στην δημιουργία μίας θέσης ΑΜΕΑ έξω από το κτήριο του καινούργιου Δημαρχείου. Η επιτροπή αποφάσισε να δημιουργηθεί μία θέση στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. έξω από το Δημαρχείο Αίγινας, Οινώνης 3, για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και να διαβιβάσει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας.