Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 15ης Οκτωβρίου 2019.


Πραγματοποιήθηκε σήμερα η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αίγινας. Πριν την συζήτηση των θεμάτων που βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σταμάτης Μαρμαρινός ρώτησε σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις, που θα μπορούσε να έχει στον δήμο το ζήτημα των αυθαίρετων κατασκευών στην παραλία της Αίγινας, καθώς σήμερα εκπνέει η προθεσμία της 15ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την τροπολογία Κώστα Κατσαφάδου.


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2019.
2. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2019.
3. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας "Εξοπλισμού Παιδικού Σταθμού Αίγινας", προϋπολογισμού: 52.419 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
4. Επικύρωση εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1786/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.