Πρόσκληση επανάληψης 2ης ματαιωθείσας συνεδρίασης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων Πέμπτη 07/11/2019 και ώρα 17.30.

Μετά την ματαίωση των κατά την 29η Οκτωβρίου και την 23η Οκτωβρίου 2019 προγραμματισμένων συνεδριάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 28/24-10-2019 και την αριθμ. πρωτ. 27/18-10-2019 προσκλήσεων συνεδρίασης αντίστοιχα, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση την 7η του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30 μ.μ που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων των προηγούμενων προσκλήσεων, που είναι τα εξής:


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
1. Λήψη απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων με παροχή ειδικής εξουσιοδότησης μελών αυτής ή υπαλλήλων του Δήμου Αίγινας για τη διενέργεια αναλήψεων από τους λογαριασμούς των Κληροδοτημάτων που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα και στην Alpha bank επ' ονόματι κάθε ενός κληροδοτήματος


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΓΚΙΚΑ
1. Έγκριση δαπάνης πληρωμής κοινοχρήστων ποσού 3.724,00 ευρώ για τα τρία διαμερίσματα της οδού Δελβίνου 22-24 που είναι κενά, περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 έως Σεπτεμβρίου 2019 κατόπιν αποστολής σχετικών παραστατικών του διαχειριστή της πολυκατοικίας

2.  Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2020.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ (ΡΑΚΕΙΟ)
1. Λήψη απόφασης κατόπιν υποβολής αιτήματος από τον κ. Τζώνη Γεώργιο σχετικά με την ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος για το ισόγειο καταστήματος (κρεοπωλείο) επί της οδού Λ. Δημοκρατίας.


2. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2020.


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ
1.  Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2020.


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π&Α ΚΑΠΠΟΥ
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2020.


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ
 1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2020.


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ
 1.  Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2020.


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
1.  Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2020.


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΚΙΚΑ
 1.  Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2020 .


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΚΑ
1.  Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2020.


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΝΤΡΕ
 1.  Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2020.


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΤΖΗ
1.  Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2020.


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΗ
1.  Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2020.


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
1.  Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2020.                                                                 


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΙΛΙΠΠΑ ΡΕΚΛΕΙΤΗ
1.  Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2020.                                                      


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΡΡΟΥ
1.  Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2020.


Ο Δήμαρχος
Ως   Πρόεδρος της Διαχειριστικής  Επιτροπής
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ