Πρόσκληση συνεδρίασης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων 22 Νοεμβρίου 2019.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη 8η τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) στις 22 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:15΄ προς συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ
-.  Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού έτους 2020 του Κληροδοτήματος  (οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο τους κοριτσιών στερούμενων οικονομικών πόρων  και καταγόμενων από την Αίγινα).

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ
-.  Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού έτους 2020 του  Κληροδοτήματος  (οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο τους κοριτσιών στερούμενων οικονομικών πόρων καταγόμενων από πατέρα και μητέρα Αιγινήτες και που διαμένουν στην Αίγινα).

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π&Α ΚΑΠΠΟΥ
-. Λήψη απόφασης σχετικά με τη μη εκτέλεση σκοπού έτους 2020 του Κληροδοτήματος (οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο τους τριών κοριτσιών στερούμενων οικονομικών πόρων καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα)


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ
-.  Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού έτους 2020 του Κληροδοτήματος  (οικονομική ενίσχυση  μετά το γάμο του ενός κοριτσιού στερούμενου οικονομικών πόρων και καταγόμενο από την Αίγινα)

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ
-.  Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού έτους 2020 του Κληροδοτήματος (οικονομική ενίσχυση φοιτητών Ιατρικής που θα φροντίζουν για την Αίγινα)

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΙΒΡΓΙΝΙΑΣ ΓΚΙΚΑ
-.  Έγκριση δαπάνης ποσού 50,00 € για την πληρωμή δικαστικού επιμελητή προκειμένου να επιδόσει την αγωγή που ασκήθηκε κατά του Γιαννίρη Ηρακλή πρώην μισθωτή του διαμερίσματος της οδού Δελβίνου 22 για οφειλόμενα μισθώματα προς το κληροδότημα  
                                

Ο Δήμαρχος
Ως   Πρόεδρος της Διαχειριστικής  Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ