Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2ας Δεκεμβρίου 2019.


Συνεδρίασε σήμερα το πρωί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα ακόλουθα: 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2019.

2. Εξέταση αιτημάτων καταναλωτών ύδρευσης του Δήμου μας σχετικά με όφειλες τους.