Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης 19ης Δεκεμβρίου 2019.


Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αίγινας.Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα ακόλουθα:

1. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2020
2. Διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αίγινας