Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.


Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας πραγματοποιήθηκε η κατεπείγουσα, δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 18 Μαρτίου, εξαιτίας των μέτρων για τον κορονοϊό. Να σημειώσουμε ότι σε όλη αυτήν την διαδικασία δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για δημοσιογραφική κάλυψη. Επίσης, σε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γιάννη Ζορμπά και σε ερώτηση σχετικά με την τηλεφωνική διαδικασία, είπε ότι αυτή αφορούσε μεμονωμένη τηλεφωνική επικοινωνία των μελών, στην οποία δεν υπήρχε διάδραση.

Σε ερώτηση για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e:Presence ( https://epresence.gov.gr ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Ζορμπάς είπε ότι την στιγμή που έγινε γνωστή αυτή η δυνατότητα, υπήρξε καταρχάς μία προσπάθεια να συνδεθεί ο δήμος, αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό εκείνη την στιγμή. Τέλος, συμφώνησε ότι εάν το επόμενο τακτικό δημοτικό συμβούλιο γίνει με απομακρυσμένη μέθοδο, θα πρέπει να προκριθεί η πρακτική της τηλεδιάσκεψης, ώστε να υπάρχει και η δυνατότητα επικοινωνίας και πραγματικής διάδρασης μεταξύ των μελών του.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με την περίληψη των πρακτικών, ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Γιάννης Ζορμπάς, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι τίθεται για έγκριση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως, ως κατεπείγον και δια περιφοράς, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα και με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 53/Α΄/11-03-2020).

Η λήψη απόφασης για το θέμα έγινε δια περιφοράς (κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010),το θέμα με τίτλο: Έγκριση δαπάνης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για το έτος 2020 και σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου. 3 Ν. 4623/2019. Σχετική η υπ. Αριθμ. 37/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία είχαμε παρουσιάσει λίγες μέρες νωρίτερα.

Επί επτά παρισταμένων μελών, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, η επιτροπή ενέκρινε την συζήτηση δια περιφοράς, του θέματος και της συνεδρίασης, ως κατεπείγοντος αποφάσισε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για το έτος 2020 και σύμφωνα με τη απόφαση 37/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της επιτροπής που συμμετείχαν ήταν οι: Μούρτζης Αντώνιος, Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Κουκούλη Μαρία, Δημ. Κουκούλης Παναγιώτης, Μαρμαρινός Σταμάτης και Τζίτζης Φίλιππος.