Ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΚΕΔΑ. Τι περιλαμβάνει.

 
Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου, το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η έγκριση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΑ, για το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του έτους 2020 και ο ορισμός τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΑ είχε εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Επιχείρησης για το έτος 2020, σε συνεδρίαση της 28ης Μαΐου και τον προϋπολογισμό στις 21 Φεβρουαρίου.
 
Το κείμενο του προγράμματος περιλαμβάνει το νομικό πλαίσιο, τους τομείς υποστήριξης και δράσης και τους πίνακες των οικονομικών στοιχείων (έσοδα - έξοδα). Οι τομείς δράσεις είναι:
  • Τομέας αθλητισμού
  • Τομέας ανάπτυξης και προβολής
  • Τομέας επετειακών εκδηλώσεων
  • Τομέα κεντρικής διοίκησης
  • Τομέα κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης
  • Τομέα παιδείας
  • Τομέας πολιτισμού και φεστιβάλ
  • Τομέας προστασίας περιβάλλοντος
Το σύνολο των εξόδων είναι 315.496 ευρώ και το σύνολο των εσόδων 219.496 ευρώ. Η διαφορά την οποία θα χρηματοδοτήσει ο δήμος της Αίγινας είναι 96.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι αρκετοί κωδικοί δεν έχουν ποσά (είναι μηδενικοί) κάτι που η η πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Μαίρη Κουκούλη είχε εξηγήσει λέγοντας ότι είναι η αποτύπωση του προϋπολογισμού και ότι θα γίνει αναμόρφωση (σχετική ερώτηση είχε υποβάλει στην συζήτηση του προϋπολογισμού ο κ. Φίλιππος Τζίτζης) κάτι που σημαίνει ότι η πραγματική εικόνα θα είναι διαφορετική.
 
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε με 6 θετικές ψήφους και μία αρνητική, του κ. Σταμάτη Μαρμαρινού, επί επτά παρισταμένων μελών την έγκριση του προγράμματος.
 
Τέλος, στο δεύτερο σκέλος θέματος, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής έργο της οποίας είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος
δράσης της ΚΕΔΑ έτους 2020, αποτελούμενη από τους εξής: 1. Μούρτζης Αντώνιος– Αντιδήμαρχος 2. Θεριανός Στυλιανός – Πρόεδρος Δ.Σ 3. Τζίτζης Φίλιππος – Δημοτικός Σύμβουλος.  

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το Πρόγραμμα Δράσης της ΚΕΔΑ για το 2020 εδώ (περιλαμβάνει απόσπασμα του πρακτικού του διοικητικού συμβουλίου).