Την πρόσληψη δύο ναυαγοσωστών αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή.

 
Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου, το πρώτο θέμα που συζητήθηκε ήταν η λήψη απόφασης για την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού δυο ατόμων ειδικότητας Π.Ε ή Δ.Ε. ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του νησιού εν όψη της καλοκαιρινής περιόδου. Την εισήγηση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής έκανε ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα με τέσσερις θετικές ψήφους την εισήγηση την πρόσληψη δύο ατόμων ειδικότητας Π.Ε ή Δ.Ε ναυαγοσωστών ως έκτακτο προσωπικό
 
Η πίστωση της πρόσληψης θα βαρύνει τους κάτωθι ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 ως εξής:
Κ.Α. 70.6041.01 – Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ναυαγοσώστες) – 8.000 ευρώ
Κ.Α. 70.6054.01 – Εργοδοτική εισφορά εκτάκτων υπαλλήλων (ναυαγοσώστες) – 2.800 ευρώ.