Σε κατοίκους του νησιού που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, θα δοθούν τα προϊόντα από την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.


Την κατανομή των προϊόντων, από την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, σε κατοίκους του νησιού που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας στην συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου. Πρόκειται για μία δωρεά που έγινε μέσω της ΚΕΔΕ στους δήμους της χώρας, ύψους 1.478.300 ευρώ, από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού COVID- 19, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε βασικά επισιτιστικά αγαθά μέσω των Κοινωνικών Παντοπωλείων των δήμων της Ελλάδας, υπό τον συντονισμό της Κ.Ε.Δ.Ε.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η δωρεά θα διατεθεί για την προμήθεια ειδών διατροφής μέσω πίστωσης από εταιρεία τροφίμων. Σύμφωνα με τον πίνακα, η κατανομή στον δήμο Αίγινας αντιστοιχούσε στο ποσό των 3.646 ευρώ. Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα επί 6 παρισταμένων μελών ότι:

Ι. Εγκρίνει την αποδοχή της δωρεάς από ΚΕΔΕ ποσού 3.646,66 € ευρώ όπως αντιστοιχεί στον Δήμο σύμφωνα με τον Πίνακα Α΄. Για το ως άνω ποσό υπάρχει απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. υπό την αίρεση
ότι η απαλλαγή θα εγκριθεί από τους καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην αριθμ. Α.1050/2020 ΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών στο πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000-Α΄248)» (ΦΕΚ
Β’ 942).

ΙΙ. Καθορίζει ως κριτήρια κατανομής των προϊόντων σε φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάσσονται σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες τα κάτωθι το εισοδηματικό κριτήριο.
Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα θα προσκομίζουν στο Δήμο τα ακόλουθα :
1) δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1,
2) φωτοτυπία της ταυτότητας,
3) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,4) φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος,
5) βεβαίωση αν παίρνεται ή όχι ΤΕΒΑ,
6) βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

ΙΙΙ. Εκφράζονται οι θερμές ευχαριστίες των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και του Δήμου Αίγινας προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.