Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 13ης Οκτωβρίου 2020.


Συνεδρίασε σήμερα το πρωί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορείτε να τα δείτε εδώ.